Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Żywienie kur zimą – na jakie problemy narzekają hodowcy prowadzący przyzagrodowy chów kur?

Odpowiednie żywienie kur zimą ma bardzo duży wpływ na ich zdrowie, kondycję oraz efektywność produkcji. Wielu hodowców narzeka na problemy z żywieniem drobiu w okresie zimy. Z czym zimą muszą mierzyć się właściciele kur i co może powodować występowanie takich problemów?

Słaby apetyt kur

Wielu hodowców zwraca uwagę na to, że w okresie zimy ich kury mają obniżony apetyt, co przekłada się na zaburzenie ich wzrostu i ryzyko występowania chorób. Problem ten najczęściej występuje w hodowlach, gdzie stosuje się tradycyjne żywienie mieszankami zbóż. Wpływ na obniżony apetyt może mieć źle dobrana pasza dla drobiu. Jeżeli mieszanki paszowe nie są odpowiednio zbilansowane, to kury mogą wykazywać niechęć do ich pobierania zwłaszcza w okresie zimowym. Obniżony apetyt drobiu może być wywołany także zbyt wysoką temperaturą w kurniku (w okresie zimowym nie można przegrzać kurnika), zbyt dużym zagęszczeniem zwierząt w kurniku, długo utrzymującą się ciemnością oraz zakażeniami wirusowymi i bakteryjnymi.

Pterofagia

Kolejnym zgłaszanym przez rolników problemem jest wydziobywanie piór przez zwierzęta, czyli pterofagia. Jej nasilenie może występować w okresie zimowym, gdy w paszy dla drobiu nie ma odpowiednich składników odżywczych. W tym celu rekomenduje się wybranie mieszanki mineralnej w połączeniu ze żwirem i kredą pastewną.

Problemy zdrowotne wywołane brakiem minerałów

Hodowcy mogą zauważyć sytuacje, w których kury próbują dostać się do zamarzniętej gleby i ją dziobać. Wszystko dlatego, że piasek jest ważnym składnikiem diety kury, która pobiera go razem z ziarnami i wykorzystuje go do mielenia pokarmu. Piasek jest ważnym minerałem, dlatego w okresie zimowym należy zadbać o odpowiedni jego zapas i swobodny dostęp kur do niezamarzniętego piasku. Dzięki temu zadba się o zdrowie stada oraz odpowiednio przygotuje je na kolejny sezon.

Nieprzerwana produkcja

Kury nioski powinny zimą odpoczywać. Normalnym zjawiskiem jest to, że w okresie zimowym produkcja jaj zostaje zahamowana, a zwierzęta regenerują siły. Jeżeli jednak nie zapewnimy im odpowiedniej ciemności i postawimy na dobre oświetlenie kurnika, to zegar biologiczny kury zwariuje i cały czas będzie znosiła jaja. Przyspieszy to jej proces wypalenia się, obniży jakość produkcji i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci zwierzęta. Dlatego tak ważne jest zachowanie odpowiedniej ciemności w kurniku oraz odmładzanie hodowli co 2-3 lata. To sposób na podtrzymanie dużej wydajności produkcji.

Odpowiednie żywienie kur zimą ma bardzo duży wpływ na ich zdrowie, kondycję oraz efektywność produkcji. Wielu hodowców narzeka na problemy z żywieniem drobiu w okresie zimy. Z czym zimą muszą mierzyć się właściciele kur i co może powodować występowanie takich problemów?

Słaby apetyt kur

Wielu hodowców zwraca uwagę na to, że w okresie zimy ich kury mają obniżony apetyt, co przekłada się na zaburzenie ich wzrostu i ryzyko występowania chorób. Problem ten najczęściej występuje w hodowlach, gdzie stosuje się tradycyjne żywienie mieszankami zbóż. Wpływ na obniżony apetyt może mieć źle dobrana pasza dla drobiu. Jeżeli mieszanki paszowe nie są odpowiednio zbilansowane, to kury mogą wykazywać niechęć do ich pobierania zwłaszcza w okresie zimowym. Obniżony apetyt drobiu może być wywołany także zbyt wysoką temperaturą w kurniku (w okresie zimowym nie można przegrzać kurnika), zbyt dużym zagęszczeniem zwierząt w kurniku, długo utrzymującą się ciemnością oraz zakażeniami wirusowymi i bakteryjnymi.

Pterofagia

Kolejnym zgłaszanym przez rolników problemem jest wydziobywanie piór przez zwierzęta, czyli pterofagia. Jej nasilenie może występować w okresie zimowym, gdy w paszy dla drobiu nie ma odpowiednich składników odżywczych. W tym celu rekomenduje się wybranie mieszanki mineralnej w połączeniu ze żwirem i kredą pastewną.

Problemy zdrowotne wywołane brakiem minerałów

Hodowcy mogą zauważyć sytuacje, w których kury próbują dostać się do zamarzniętej gleby i ją dziobać. Wszystko dlatego, że piasek jest ważnym składnikiem diety kury, która pobiera go razem z ziarnami i wykorzystuje go do mielenia pokarmu. Piasek jest ważnym minerałem, dlatego w okresie zimowym należy zadbać o odpowiedni jego zapas i swobodny dostęp kur do niezamarzniętego piasku. Dzięki temu zadba się o zdrowie stada oraz odpowiednio przygotuje je na kolejny sezon.

Nieprzerwana produkcja

Kury nioski powinny zimą odpoczywać. Normalnym zjawiskiem jest to, że w okresie zimowym produkcja jaj zostaje zahamowana, a zwierzęta regenerują siły. Jeżeli jednak nie zapewnimy im odpowiedniej ciemności i postawimy na dobre oświetlenie kurnika, to zegar biologiczny kury zwariuje i cały czas będzie znosiła jaja. Przyspieszy to jej proces wypalenia się, obniży jakość produkcji i może doprowadzić do przedwczesnej śmierci zwierzęta. Dlatego tak ważne jest zachowanie odpowiedniej ciemności w kurniku oraz odmładzanie hodowli co 2-3 lata. To sposób na podtrzymanie dużej wydajności produkcji.