Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Źródło białka w paszy. Dlaczego jest tak ważne?

Do głównych i pełnowartościowych składników paszy w karmieniu trzody chlewnej zaliczamy białko. Jest to niezbędny składnik stosowany w chowie świń ze względu na uzyskanie wysokich przyrostów przy odpowiednim wykorzystaniu paszy. Gdzie zatem znajdziemy największe pokłady białka i dlaczego jest ono tak ważne w żywieniu trzody chlewnej?

Czym jest białko zawarte w paszach?

Białko właściwe występujące w mieszankach paszowych przybiera różną postać. Oznacza to, że jeżeli powstaje tylko z aminokwasów, to zalicza się je do grupy białek prostych. Białko, które zawiera wraz z aminokwasami dodatkowe związki, nazywane jest białkiem złożonym. Dla przykładu białka proste to nic innego jak gluteliny pełniące role zapasowe, które występują przeważnie w ziarnach zbóż, albuminy występujące w postaci płynów oraz globuliny, które zawarte są w surowicy, mleku i jajkach. W zespole białek złożonych występują nukleoproteidy, czyli białka związane z kwasami nukleinowymi, metaloproteidy zawierające cząsteczki metali oraz fosfoproteidy, które znajdują się w soi, jajkach i mleku.

Gdzie znajdziemy pełnowartościowe białko?

Uzyskanie odpowiedniego poziomu białka w mieszance w tym wypadku dla trzody chlewnej wymaga zastosowania określonej paszy. Najpopularniejszym źródłem białka w paszy dla trzody chlewnej jest poekstrakcyjna śruta sojowa, która zawiera na ogół ok. 50 proc. białka ogólnego. Wyraźnie dużo białka, bo nawet 40 proc. znajduje się w poekstrakcyjnej śrucie rzepakowej, a od 20 do nawet 45 proc. w nasionach strączkowych. Z pewnością każdy hodowca zgodzi się z tym, że najwięcej białka ogólnego znajdziemy w paszach pochodzenia zwierzęcego. Skuteczną alternatywę stanowi białko ziemniaczane, które jako wysokowartościowy produkt jest idealnym zamiennikiem białka zwierzęcego.

Przede wszystkim stawiajmy na jakość

Należy pamiętać, że oprócz kluczowej zawartości białka, która jest głównym czynnikiem przy wyborze paszy, warto brać pod uwagę również wartość biologiczną. Mowa tutaj o tym, w jakim stopniu białko pochodzące z pewnego źródła będzie wykorzystane przez trzodę do syntezy tkanek, a mianowicie ile z tego pobranego białka pozostanie w organizmie. Ustalenie wartości biologicznej to trudne zadanie, bowiem należy dokładnie zbadać, jaka część wydalanego azotu decyduje o ilości niepochodzącego z białka paszy.

Do głównych i pełnowartościowych składników paszy w karmieniu trzody chlewnej zaliczamy białko. Jest to niezbędny składnik stosowany w chowie świń ze względu na uzyskanie wysokich przyrostów przy odpowiednim wykorzystaniu paszy. Gdzie zatem znajdziemy największe pokłady białka i dlaczego jest ono tak ważne w żywieniu trzody chlewnej?

Czym jest białko zawarte w paszach?

Białko właściwe występujące w mieszankach paszowych przybiera różną postać. Oznacza to, że jeżeli powstaje tylko z aminokwasów, to zalicza się je do grupy białek prostych. Białko, które zawiera wraz z aminokwasami dodatkowe związki, nazywane jest białkiem złożonym. Dla przykładu białka proste to nic innego jak gluteliny pełniące role zapasowe, które występują przeważnie w ziarnach zbóż, albuminy występujące w postaci płynów oraz globuliny, które zawarte są w surowicy, mleku i jajkach. W zespole białek złożonych występują nukleoproteidy, czyli białka związane z kwasami nukleinowymi, metaloproteidy zawierające cząsteczki metali oraz fosfoproteidy, które znajdują się w soi, jajkach i mleku.

Gdzie znajdziemy pełnowartościowe białko?

Uzyskanie odpowiedniego poziomu białka w mieszance w tym wypadku dla trzody chlewnej wymaga zastosowania określonej paszy. Najpopularniejszym źródłem białka w paszy dla trzody chlewnej jest poekstrakcyjna śruta sojowa, która zawiera na ogół ok. 50 proc. białka ogólnego. Wyraźnie dużo białka, bo nawet 40 proc. znajduje się w poekstrakcyjnej śrucie rzepakowej, a od 20 do nawet 45 proc. w nasionach strączkowych. Z pewnością każdy hodowca zgodzi się z tym, że najwięcej białka ogólnego znajdziemy w paszach pochodzenia zwierzęcego. Skuteczną alternatywę stanowi białko ziemniaczane, które jako wysokowartościowy produkt jest idealnym zamiennikiem białka zwierzęcego.

Przede wszystkim stawiajmy na jakość

Należy pamiętać, że oprócz kluczowej zawartości białka, która jest głównym czynnikiem przy wyborze paszy, warto brać pod uwagę również wartość biologiczną. Mowa tutaj o tym, w jakim stopniu białko pochodzące z pewnego źródła będzie wykorzystane przez trzodę do syntezy tkanek, a mianowicie ile z tego pobranego białka pozostanie w organizmie. Ustalenie wartości biologicznej to trudne zadanie, bowiem należy dokładnie zbadać, jaka część wydalanego azotu decyduje o ilości niepochodzącego z białka paszy.