Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Zbyt niska nieśność u kur – przyczyny

Zdolność nieśną kur gwarantują zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Zwykle do znoszenia jaj wykorzystuje się kury o wysokim potencjale genetycznym ras specjalnie stworzonych do tej roli przez genetyków. Charakteryzują się one drobną budową, niską masą ciała, szybkim dojrzewaniem płciowym i krótkimi przerwami w nieśności. Jednakże, aby potencjał kur niosek mógł się uwidocznić, należy stworzyć odpowiednie dla nich warunki rozwoju, w przeciwnym razie, nawet najlepsze kury nie będą znosić oczekiwanej ilości jaj.

Prawidłowe środowisko do rozwoju kur niosek

Wśród przyczyn obniżonej nieśności kur króluje nieprawidłowe żywienie drobiu, nieodpowiednie warunki środowiska oraz rozprzestrzeniające się wśród osobników choroby. Uregulowanie tych parametrów to jedyny długoterminowy sposób na większą produkcję jaj.

Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu leży u podstaw zwiększania przyrostu ekonomicznego ze sprzedaży jaj. Kury reagują na zmieniający się rytm dnia i nocy, w związku z czym chcąc utrzymać nieśność na wysokim poziomie, należy zapewnić ptakom temperaturę otoczenia około 20 stopni oraz naświetlenie przez 15 godzin w ciągu doby. Przy niedoborze światła kury pobierają mniej paszy niż potrzebują, co obniża ich nieśność. Ważna jest także wilgotności i cyrkulacja powietrza. Równie istotne jest zapewnienie zwierzętom rzetelnej opieki weterynaryjnej. W warunkach hodowlanych, w których kury kumulują się na niewielkiej przestrzeni, rozprzestrzenianie się chorób postępuje znacznie szybciej.

Wpływ żywienia na produktywność drobiu

Największy wpływ na nieśność kur ma ich dieta. Żywienie drobiu musi być dostosowane do pory roku i etapu rozwoju osobników. W zależności od tych czynników zmienia się kaloryczność podawanej paszy, zawartość witamin, białka i tłuszczy. Pasza powinna być wysokoenergetyczna, ale nie może znacznie przewyższać zapotrzebowania ptaków, gdyż to skutkuje się otłuszczaniem ich wątroby i zatrzymaniem nieśności. Na ostateczną jakość paszy wpływ ma zarówno surowiec użyty do jej produkcji, jak i stopień rozdrobnienia. Ze względu na specyficzny, krótki przewód pokarmowy kur niosek, potrzebują one drobnego granulatu, a najlepiej kruszonych granul. Dieta kury nioski opiera się na śrutach zbożowych i śrucie sojowej. Na 1g paszy nioska potrzebuje około 2g wody. Można także postawić na produkcję pasz we własnym zakresie. Hodowcy, którzy karmią kury zbożami z własnego gospodarstwa wraz z dodatkiem wybranych koncentratów mogą pochwalić się wysoką nieśnością kur w połączeniu z niższą eksploatacją środowiska. Jednakże ekologiczna produkcja pasz wymaga obycia w temacie żywienia drobiu i pewnego doświadczenia. Producenci pasz dysponują także suplementami diety wspomagającymi trawienie oraz uzupełniającymi ewentualne niedobory. 

Jak widać, optymalizacja warunków życia kur niosek to najlepsze co można zrobić, jeśli zauważyliśmy obniżenie nieśności w swoim kurniku.

Zdolność nieśną kur gwarantują zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Zwykle do znoszenia jaj wykorzystuje się kury o wysokim potencjale genetycznym ras specjalnie stworzonych do tej roli przez genetyków. Charakteryzują się one drobną budową, niską masą ciała, szybkim dojrzewaniem płciowym i krótkimi przerwami w nieśności. Jednakże, aby potencjał kur niosek mógł się uwidocznić, należy stworzyć odpowiednie dla nich warunki rozwoju, w przeciwnym razie, nawet najlepsze kury nie będą znosić oczekiwanej ilości jaj.

Prawidłowe środowisko do rozwoju kur niosek

Wśród przyczyn obniżonej nieśności kur króluje nieprawidłowe żywienie drobiu, nieodpowiednie warunki środowiska oraz rozprzestrzeniające się wśród osobników choroby. Uregulowanie tych parametrów to jedyny długoterminowy sposób na większą produkcję jaj.

Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu leży u podstaw zwiększania przyrostu ekonomicznego ze sprzedaży jaj. Kury reagują na zmieniający się rytm dnia i nocy, w związku z czym chcąc utrzymać nieśność na wysokim poziomie, należy zapewnić ptakom temperaturę otoczenia około 20 stopni oraz naświetlenie przez 15 godzin w ciągu doby. Przy niedoborze światła kury pobierają mniej paszy niż potrzebują, co obniża ich nieśność. Ważna jest także wilgotności i cyrkulacja powietrza. Równie istotne jest zapewnienie zwierzętom rzetelnej opieki weterynaryjnej. W warunkach hodowlanych, w których kury kumulują się na niewielkiej przestrzeni, rozprzestrzenianie się chorób postępuje znacznie szybciej.

Wpływ żywienia na produktywność drobiu

Największy wpływ na nieśność kur ma ich dieta. Żywienie drobiu musi być dostosowane do pory roku i etapu rozwoju osobników. W zależności od tych czynników zmienia się kaloryczność podawanej paszy, zawartość witamin, białka i tłuszczy. Pasza powinna być wysokoenergetyczna, ale nie może znacznie przewyższać zapotrzebowania ptaków, gdyż to skutkuje się otłuszczaniem ich wątroby i zatrzymaniem nieśności. Na ostateczną jakość paszy wpływ ma zarówno surowiec użyty do jej produkcji, jak i stopień rozdrobnienia. Ze względu na specyficzny, krótki przewód pokarmowy kur niosek, potrzebują one drobnego granulatu, a najlepiej kruszonych granul. Dieta kury nioski opiera się na śrutach zbożowych i śrucie sojowej. Na 1g paszy nioska potrzebuje około 2g wody. Można także postawić na produkcję pasz we własnym zakresie. Hodowcy, którzy karmią kury zbożami z własnego gospodarstwa wraz z dodatkiem wybranych koncentratów mogą pochwalić się wysoką nieśnością kur w połączeniu z niższą eksploatacją środowiska. Jednakże ekologiczna produkcja pasz wymaga obycia w temacie żywienia drobiu i pewnego doświadczenia. Producenci pasz dysponują także suplementami diety wspomagającymi trawienie oraz uzupełniającymi ewentualne niedobory. 

Jak widać, optymalizacja warunków życia kur niosek to najlepsze co można zrobić, jeśli zauważyliśmy obniżenie nieśności w swoim kurniku.