Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Zbliża się fala upałów? Zastosuj Activate WD Max!

Zbliża się fala upałów? Myślisz jak zapobiec negatywnym skutkom upału na fermie?

Zastosuj Activate WD Max – nowoczesny i unikalny produkt, który pomoże zwierzętom przetrwać upały!

Stosowany profilaktycznie w okresie występowania stresu, np. upału, zmiany mieszanki paszowej ( diety ) ogranicza ryzyko związane z destabilizacją mikroflory układu pokarmowego i pomaga przejść bezproblemowo przez sytuacje stresowe.

Activate WD Max to unikalna kompozycja kwasów organicznych, zawierająca w swoim składzie: kwas mrówkowy, kwas propionowy i hydroksy analog metioniny ( 2-hydroksy 4- metylotio-butanowy HMTBa).

HMTBa jest związkiem zawierający grupy metylowe oraz mostki siarczkowe, co klasyfikuje go jako efektywnego prekursora L-metioniny czynnej metabolicznie( substratu dla syntezy L- cysteiny, aminokwasu białek odpornościowych układu immunologicznego zwierząt).

Jakie są trzy główne zalety HMTBa?

 1. Silny kwas organiczny,
 2. Prekursor metioniny,
 3. Łatwo dostępny również na poziomie komórek nabłonkowych jelit, co powoduje łatwiejszą regenerację i ma istotny korzystny wpływ na system odpornościowy ( część związaną z układem pokarmowym ).

Co nam daje stosowanie ACTIVATE WD Max?

 1. Ze względu na silne synergistyczne działanie przeciwbakteryjne hydroksyanalogu metioniny i kwasów organicznych znacznie poprawiamy higienę wody i stabilizujemy mikroflorę żołądkowo-jelitową u zwierząt.
 2. Poprawiamy strawność białka (aktywacja enzymów) poprzez obniżenie pH i zmniejszenie pojemności buforowej paszy.
 3. Zakwaszając wodę do picia preparatem znacznie obniżamy liczbę bakterii chorobotwórczych (w szczególności Salmonelli, E. coli, Caphylobacter i Clostridium).
 4. Wywieramy ciągłą niekorzystną presję na drobnoustroje patogenne,
 5. Zapewniamy większą stabilizację mikroflory układu pokarmowego,
 6. Pomagamy zwierzętom w lepszym trawieniu białka,
 7. Poprawiamy funkcjonowanie układu odpornościowego zwierząt,
 8. Uzyskujemy lepszą kondycję dla naszych zwierząt,
 9. A dla nas wyższe wyniki produkcyjne i ekonomiczne hodowli.

Zbliża się fala upałów? Myślisz jak zapobiec negatywnym skutkom upału na fermie?

Zastosuj Activate WD Max – nowoczesny i unikalny produkt, który pomoże zwierzętom przetrwać upały!

Stosowany profilaktycznie w okresie występowania stresu, np. upału, zmiany mieszanki paszowej ( diety ) ogranicza ryzyko związane z destabilizacją mikroflory układu pokarmowego i pomaga przejść bezproblemowo przez sytuacje stresowe.

Activate WD Max to unikalna kompozycja kwasów organicznych, zawierająca w swoim składzie: kwas mrówkowy, kwas propionowy i hydroksy analog metioniny ( 2-hydroksy 4- metylotio-butanowy HMTBa).

HMTBa jest związkiem zawierający grupy metylowe oraz mostki siarczkowe, co klasyfikuje go jako efektywnego prekursora L-metioniny czynnej metabolicznie( substratu dla syntezy L- cysteiny, aminokwasu białek odpornościowych układu immunologicznego zwierząt).

Jakie są trzy główne zalety HMTBa?

 1. Silny kwas organiczny,
 2. Prekursor metioniny,
 3. Łatwo dostępny również na poziomie komórek nabłonkowych jelit, co powoduje łatwiejszą regenerację i ma istotny korzystny wpływ na system odpornościowy ( część związaną z układem pokarmowym ).

Co nam daje stosowanie ACTIVATE WD Max?

 1. Ze względu na silne synergistyczne działanie przeciwbakteryjne hydroksyanalogu metioniny i kwasów organicznych znacznie poprawiamy higienę wody i stabilizujemy mikroflorę żołądkowo-jelitową u zwierząt.
 2. Poprawiamy strawność białka (aktywacja enzymów) poprzez obniżenie pH i zmniejszenie pojemności buforowej paszy.
 3. Zakwaszając wodę do picia preparatem znacznie obniżamy liczbę bakterii chorobotwórczych (w szczególności Salmonelli, E. coli, Caphylobacter i Clostridium).
 4. Wywieramy ciągłą niekorzystną presję na drobnoustroje patogenne,
 5. Zapewniamy większą stabilizację mikroflory układu pokarmowego,
 6. Pomagamy zwierzętom w lepszym trawieniu białka,
 7. Poprawiamy funkcjonowanie układu odpornościowego zwierząt,
 8. Uzyskujemy lepszą kondycję dla naszych zwierząt,
 9. A dla nas wyższe wyniki produkcyjne i ekonomiczne hodowli.