Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Zakwaszacze i aminokwasy

Zakwaszacze i sorbenty mykotoksyn – bakteriobójcze i bakteriostatyczne zakwaszacze do pasz w formie sypkiej oraz w formie płynnej, zakwaszacze chronione, sorbenty mykotoksyn chroniące organizmy zwierząt przed szkodliwym wpływem mykotoksyn, mieszanina kwasów organicznych oraz wysokodostępnego źródła metioniny Actimet.

ACTIMET MAX

Opis

Mieszanina kwasów organicznych i hydroksyanalogu metioniny (88%)

Actimet MAX jest to produkt o unikalnej formule, złożony z selektywnie dobranych kwasów organicznych redukujących bakterie patogenne oraz hydroksyanalogu metioniny (88%).

Działanie

Zastosowane w formule produktu substancje aktywne wykazują silne wzajemnie uzupełniające się działanie w kierunku:

 • bakteriobójczym i bakteriostatycznym wobec najgroźniejszych patogennych bakterii: E.Coli, Salmonella spp., Campylobacterium, Streptococcus spp. oraz Clostridium spp.,
 • redukcji odczynu środowiska tj. pH, co stymuluje funkcje enzymatyczno-trawienne układu pokarmowego, zwiększa efektywność bakteriobójczą naturalnej bariery mikrobiologicznej– żołądka, poprawia wchłanianie strawionych składników odżywczych w tym niektórych makroelementów i aminokwasów,
 • stymulacji funkcji metaboliczno-immunologicznych nie tylko na poziomie komórek układu pokarmowego ale i wątroby, nerek.

Wpływ

 • poprawa przyrostów masy ciała,
 • wpływ na lepsze pobieranie paszy,
 • poprawa wskaźnika efektywności wykorzystania paszy,
 • poprawa stosunku woda:pasza (suche odchody, sucha ściółka),
 • obniżenie współczynnika śmiertelności zwierząt w okresie odchowu,

Zalety

 • unikalna formuła – mieszanina synergistycznie działających substancji aktywnych,
 • poprawa sanityzacji i higieny wody pitnej oraz linii i systemów pojenia zwierząt,
 • efektywny dodatek w zakresie redukcji problemów na tle infekcji bakteryjnych układu pokarmowego, dysbakterioz, kolibakterioz oraz zakażeń salmonellowych,
 • poprawa stanu zdrowotnego i szybszy powrót do równowagi ustrojowej po przebytych infekcjach układu pokarmowego i ustrojowych (ważna funkcja kwasu 2-hydroksy-4- (metylotio) masłowego),
 • stymulacja przyrostu masy ciała oraz poprawa wskaźników efektywności wykorzystania pasz,
 • poprawa bilansu wodnego układu pokarmowego, co sprzyja redukcji wilgotności odchodów i ściółki,
 • efektywnie wspomaga procesy metaboliczne w stanach ekspozycji zwierząt na czynniki stresu (szczepienia, odsadzenie, przeniesienie do nowych budynków, itp.) oraz stres termiczny (wysoko dostępne źródło L-metioniny i L-cysteiny).
 • wspomaga procesy lipotropowe w stanach występowanie syndromu stłuszczenia wątroby i nerek FLHS (donor grup metylowych, lipotrop),
 • efektywny dodatek w profilaktyce MMA u loch, bezpośredni wpływ na właściwości fizykochemiczne moczu (role prekursora metioniny) i status bakteryjny;

BACID AFG

Bacid AFG jest dodatkiem paszowym w formie granulatu zawierającym w składzie substancje konserwujące z grupy kwasów organicznych: kwas mrówkowy (E-236), kwas propionowy (E-280) i sól amonową – mrówczan amonu (E-295), naniesione na nośnik krzemionkowy (E-551b).

Charakterystyka:

Kolor: biały

Stan strukturalny: mikrogranulat

Zapach: słaby zapach kwasów mrówkowego i   propionowego oraz NH3 (amoniaku)

Zawartość substancji aktywnych: ok. 53%

Zastosowanie i korzyści:

Produkt BACID AFG skutecznie redukuje drobnoustroje, co podnosi poziom higieny paszy. BACID AFG w paszy dla zwierząt hodowlanych stabilizuje mikroflorę przewodu pokarmowego. Dodatkowo poprzez obniżenie pH i pojemności buforowej w paszy stymuluje trawienie białek (aktywacja enzymów proteolitycznych).

ACIDOMATRIX™DS

ACIDOMATRIX™ DS jest wysokoenergetyczną, aromatyzowaną mieszanką paszową uzupełniającą, oddziaływującą na procesy trawienne u drobiu i trzody chlewnej. Formuła Novus Premium Blend Technology gwarantuje stopniowe uwalnianie aktywnych składników w jelitach, zapewniając maksymalną stabilizację bakteryjnej mikroflory jelit, jak również stabilność podczas produkcji pasz. Konsekwentne stosowanie ACIDOMATRIX DS przyczynia się do wzrostu rentowności produkcji poprzez poprawę wyników produkcyjnych zwierząt.

Aminokwasy – niezbędne składniki pasz, często limitujące wartość żywieniową mieszanek, w ofercie Lizyna HCL, L-treonina, DL-metionina.

Lizyna

egzogenny aminokwas niezbędny, obok metioniny jest to najczęściej i najbardziej ograniczający przyswajalność białka z pasz roślinnych, szczególnie zbóż, bardzo ważny składnik pokarmowy limitujący wartość biologiczną białka dla trzody chlewnej i drobiu, stosowana jest w postaci chlorowodorku L-lizyny.

Metionina

egzogenny aminokwas niezbędny, ważny składnik pokarmowy w dawkach dla niosek, produkt handlowy zawiera formy D i L, na rynku może również występować w formie hydroksyanalogu metioniny, który jest prekursorem metioniny w organizmie zwierząt.

Treonina

egzogenny aminokwas niezbędny, w handlu występuje w formie L-treoniny, limituje wartość biologiczną białka w żywieniu trzody chlewnej i drobiu.

Pliki do pobrania: