Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Ważna informacja dla odbiorców oleju sojowego

Zmiana w prawie dla hodowców !!!

W dniu 21 września 2017 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów. W myśl tego Rozporządzenia, lista asortymentowa towarów uległa rozszerzeniu między innym o olej stosowany w paszach. Systemowi monitorowania drogowego podlega przewóz olejów, których masa brutto przekracza 500 kg lub ich objętość przekracza 500 litrów.

Do przesyłania zgłoszeń, ustawowo zobowiązane są zarówno podmioty wysyłające, przewożące jak i odbierające. Zgłoszeń dokonuje się pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC https://puesc.gov.pl,w systemie SENT.

Co w przypadku braku zgłoszenia przez jedną ze stron?

Za brak zgłoszenia oraz potwierdzenia przewozu i odbioru, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. przewiduje kary pieniężne sięgające nawet 20.000 zł.

Odbiorca ma obowiązek zgłoszenia informacji o odbiorze towaru, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczeniu towaru.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 603 322 646.

Zmiana w prawie dla hodowców !!!

W dniu 21 września 2017 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów. W myśl tego Rozporządzenia, lista asortymentowa towarów uległa rozszerzeniu między innym o olej stosowany w paszach. Systemowi monitorowania drogowego podlega przewóz olejów, których masa brutto przekracza 500 kg lub ich objętość przekracza 500 litrów.

Do przesyłania zgłoszeń, ustawowo zobowiązane są zarówno podmioty wysyłające, przewożące jak i odbierające. Zgłoszeń dokonuje się pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC https://puesc.gov.pl,w systemie SENT.

Co w przypadku braku zgłoszenia przez jedną ze stron?

Za brak zgłoszenia oraz potwierdzenia przewozu i odbioru, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. przewiduje kary pieniężne sięgające nawet 20.000 zł.

Odbiorca ma obowiązek zgłoszenia informacji o odbiorze towaru, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczeniu towaru.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 603 322 646.