Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Stosowanie kwasów organicznych (zakwaszaczy) na fermach

Charakterystyka i rodzaje zakwaszaczy

Kwasy organiczne – zakwaszacze – należą do najczęściej stosowanych dodatków na fermach drobiu
i trzody. Celem stosowania tego typu produktów jest sanityzacja paszy lub wody oraz wpływ na funkcjonowanie układu pokarmowego zwierząt. Zdecydowana większość producentów zwierząt stosuje mieszaniny różnych kwasów organicznych.

Kwasy organiczne mają zarówno możliwość wpływu na pH wody, paszy, układu pokarmowego
(dysocjacja i uwalnianie jonów H+) jak i bezpośrednio bójczo na bakterie (przenikają do ich wnętrza i tam, dysocjując, zabijają je). Specyficzną właściwością stosowanych często
w zakwaszaczach kwasów nieorganicznych, np. fosforowego, jest silne oddziaływanie na pH – obniżając je, z drugiej jednak strony jest nieefektywny w stosunku do bakterii patogennych,
w związku z niemożnością wniknięcia cząsteczek kwasu do ich wnętrza (cząsteczki te są zbyt duże, aby mogły przeniknąć przez ściany komórkowe bakterii).

Kwasy niechronione – płynne lub sypkie, cząsteczki kwasów są aktywne bezpośrednio
po zastosowaniu w wodzie, paszy lub układzie pokarmowym. Aktywność kwasów w tym przypadku ograniczona jest do odcinka dożołądkowego układu pokarmowego (w żołądku mamy najniższe pH
w całym układzie pokarmowym na poziomie 2-3 pH, w kolejnych odcinkach pH wzrasta – „niewykorzystane” cząsteczki kwasu muszą zostać zbuforowane i nie mają w związku z powyższym wpływu na pH i mikroflorę jelitową).

Kwasy chronione – cząsteczki kwasów są umieszczone na tzw. matrycy tłuszczowej i ich działanie rozpoczyna się dopiero w momencie uwalniania się ich z cząstki tłuszczu – następuje to dopiero
w jelitach cienkich, w obecności enzymów lipolitycznych. Głównym celem zawartych w takich produktach kwasów jest działanie bójcze na bakterie patogenne, a nie wpływ na pH.

Minimalne stężenie hamujące – MIC – stężenie konkretnego kwasu, w którym rozwój i wzrost bakterii zostają zahamowane, zawsze zależne jest od pH otoczenia, np. w warunkach pH 4,5
(kwaśne) dla Salmonella Typhimurium przedstawia się ona następująco:

Kwas organiczny                                                              Minimalne stężenie hamujące g/100 g ( % )

Kwas mrówkowy0,10
Kwas propionowy0,15
Kw. mrówkowy + kw. propionowy 42,5 + 50,0%0,15
Kwas mlekowy0,35
Kwas sorbowy>0,5

Powyższe dane pokazują, że kwasy mrówkowy i propionowy są najbardziej efektywne w oddziaływaniu na bakterie patogenne w warunkach niskiego pH.

Sposób zastosowania

Sposób użycia produktów zawierających kwasy organiczne zależy od kilku podstawowych elementów:

Od formy – płynna czy sypka:

 • sypkie – tylko do mieszanek paszowych,
 • sypkie i płynne – do mieszanek paszowych, surowców paszowych i pasz objętościowych,
 • płynne – do użycia bezpośrednio na fermie w formie roztworów w wodzie do picia.

Od składu produktu – jakie kwasy i w jakim stężeniu są obecne w produkcie oraz w jakiej formie:

 • kwasy czyste,
 • kwasy zbuforowane ( sole kwasów, które nie mają niestety właściwości czystego kwasu ).

Szczególnie ważna jest informacja o kompozycji i stężeniu poszczególnych składników aktywnych, gdyż informacje te są absolutnie niezbędne do określenia optymalnej dawki zakwaszacza,
a w konsekwencji jego kosztu stosowania.

Cele stosowania:

Interwencyjnie – stosowanie związane z wystąpieniem nieprawidłowości na stadzie ( pogorszenie jakości odchodów, spadek pobrania paszy itp. ); należy podawać stosunkowo wysokie dawki zakwaszaczy. Należy podkreślić, że w tym przypadku sytuacja wygląda następująco:

 • Kliniczne objawy zaburzeń funkcjonowania układu pokarmowego już są widoczne.
 • Jeśli są one widoczne na stadzie, to oznacza, że producent już ponosi straty.
 • Koszty stosowania zakwaszaczy są relatywnie wysokie w krótkim okresie czasu.
 • Zdarza się, że samo zakwaszanie nie rozwiązuje problemu definitywnie.

Profilaktycznie I – stosowanie w okresie jakiegoś stresu, np. zmiany mieszanki paszowej ( diety ), w okresie tym ryzyko związane z destabilizacją mikroflory układu pokarmowego wzrasta i zakwaszacz pomaga przejść bezproblemowo sytuacje stresowe

Profilaktycznie II – zalecane przez Novus w związku z użyciem preparatu Activate WD Max:

 •     Activate WD Max należy wprowadzić do stosowania tak szybko, jak to jest możliwe.
 •     Podawać dawkę 0,5 kg / 1 000 l wody przez 10 godzin dzienne.
 •     Stosować co drugi dzień do końca okresu wzrostu lub produkcji.

Uwaga: Activate WD Max może być również stosowany interwencyjnie, jednak w takim przypadku należy:

 •     Podnieść dawkę do 1,0 kg / 1 000 l wody.
 •     Stosowa
 •     codziennie.
 •     Okres stosowania od 2 do 4 dni w zależności od sytuacji w stadzie, po czym wrócić do sposobu Prewencja II.

 Activate WD Max – nowoczesny i unikalny produkt

Activate WD Max – unikalna kompozycja kwasów organicznych, zawierająca w swoim składzie: kwas mrówkowy, kwas propionowy i hydroksy analog metioniny ( 2-hydroksy 4- metylotio-butanowy HMTBa, którego pH wynosi około 1, masa cząsteczkowa 150, a wartość stałej dysocjacji pKa 3,53;
są to wartości zbliżone do wartości dla kwasu mrówkowego).

HMTBa – związek zawierający grupy metylowe oraz mostki siarczkowe, co klasyfikuje go jako efektywnego prekursora L-metioniny czynnej metabolicznie( substratu dla syntezy L- cysteiny, aminokwasu białek odpornościowych układu immunologicznego ptaków).

Zalety HMTBa:

 • Silny kwas organiczny,
 • Prekursor metioniny,
 • Łatwo dostępny również na poziomie komórek nabłonkowych jelit, co powoduje łatwiejszą regenerację i ma istotny korzystny wpływ na system odpornościowy ( część związaną z układem pokarmowym ).

Stałe stosowanie Activate WD Max przynosi korzyści poprzez:

 • ciągłą niekorzystną presję na drobnoustroje patogenne,
 • większą stabilizację mikroflory układu pokarmowego,
 • lepsze trawienie białka,
 • lepsze funkcjonowanie układu odpornościowego,
 • lepszą kondycję zwierząt,
 • wyższe wyniki produkcyjne i ekonomiczne hodowli.

Charakterystyka i rodzaje zakwaszaczy

Kwasy organiczne – zakwaszacze – należą do najczęściej stosowanych dodatków na fermach drobiu
i trzody. Celem stosowania tego typu produktów jest sanityzacja paszy lub wody oraz wpływ na funkcjonowanie układu pokarmowego zwierząt. Zdecydowana większość producentów zwierząt stosuje mieszaniny różnych kwasów organicznych.

Kwasy organiczne mają zarówno możliwość wpływu na pH wody, paszy, układu pokarmowego
(dysocjacja i uwalnianie jonów H+) jak i bezpośrednio bójczo na bakterie (przenikają do ich wnętrza i tam, dysocjując, zabijają je). Specyficzną właściwością stosowanych często
w zakwaszaczach kwasów nieorganicznych, np. fosforowego, jest silne oddziaływanie na pH – obniżając je, z drugiej jednak strony jest nieefektywny w stosunku do bakterii patogennych,
w związku z niemożnością wniknięcia cząsteczek kwasu do ich wnętrza (cząsteczki te są zbyt duże, aby mogły przeniknąć przez ściany komórkowe bakterii).

Kwasy niechronione – płynne lub sypkie, cząsteczki kwasów są aktywne bezpośrednio
po zastosowaniu w wodzie, paszy lub układzie pokarmowym. Aktywność kwasów w tym przypadku ograniczona jest do odcinka dożołądkowego układu pokarmowego (w żołądku mamy najniższe pH
w całym układzie pokarmowym na poziomie 2-3 pH, w kolejnych odcinkach pH wzrasta – „niewykorzystane” cząsteczki kwasu muszą zostać zbuforowane i nie mają w związku z powyższym wpływu na pH i mikroflorę jelitową).

Kwasy chronione – cząsteczki kwasów są umieszczone na tzw. matrycy tłuszczowej i ich działanie rozpoczyna się dopiero w momencie uwalniania się ich z cząstki tłuszczu – następuje to dopiero
w jelitach cienkich, w obecności enzymów lipolitycznych. Głównym celem zawartych w takich produktach kwasów jest działanie bójcze na bakterie patogenne, a nie wpływ na pH.

Minimalne stężenie hamujące – MIC – stężenie konkretnego kwasu, w którym rozwój i wzrost bakterii zostają zahamowane, zawsze zależne jest od pH otoczenia, np. w warunkach pH 4,5
(kwaśne) dla Salmonella Typhimurium przedstawia się ona następująco:

Kwas organiczny                                                              Minimalne stężenie hamujące g/100 g ( % )

Kwas mrówkowy0,10
Kwas propionowy0,15
Kw. mrówkowy + kw. propionowy 42,5 + 50,0%0,15
Kwas mlekowy0,35
Kwas sorbowy>0,5

Powyższe dane pokazują, że kwasy mrówkowy i propionowy są najbardziej efektywne w oddziaływaniu na bakterie patogenne w warunkach niskiego pH.

Sposób zastosowania

Sposób użycia produktów zawierających kwasy organiczne zależy od kilku podstawowych elementów:

Od formy – płynna czy sypka:

 • sypkie – tylko do mieszanek paszowych,
 • sypkie i płynne – do mieszanek paszowych, surowców paszowych i pasz objętościowych,
 • płynne – do użycia bezpośrednio na fermie w formie roztworów w wodzie do picia.

Od składu produktu – jakie kwasy i w jakim stężeniu są obecne w produkcie oraz w jakiej formie:

 • kwasy czyste,
 • kwasy zbuforowane ( sole kwasów, które nie mają niestety właściwości czystego kwasu ).

Szczególnie ważna jest informacja o kompozycji i stężeniu poszczególnych składników aktywnych, gdyż informacje te są absolutnie niezbędne do określenia optymalnej dawki zakwaszacza,
a w konsekwencji jego kosztu stosowania.

Cele stosowania:

Interwencyjnie – stosowanie związane z wystąpieniem nieprawidłowości na stadzie ( pogorszenie jakości odchodów, spadek pobrania paszy itp. ); należy podawać stosunkowo wysokie dawki zakwaszaczy. Należy podkreślić, że w tym przypadku sytuacja wygląda następująco:

 • Kliniczne objawy zaburzeń funkcjonowania układu pokarmowego już są widoczne.
 • Jeśli są one widoczne na stadzie, to oznacza, że producent już ponosi straty.
 • Koszty stosowania zakwaszaczy są relatywnie wysokie w krótkim okresie czasu.
 • Zdarza się, że samo zakwaszanie nie rozwiązuje problemu definitywnie.

Profilaktycznie I – stosowanie w okresie jakiegoś stresu, np. zmiany mieszanki paszowej ( diety ), w okresie tym ryzyko związane z destabilizacją mikroflory układu pokarmowego wzrasta i zakwaszacz pomaga przejść bezproblemowo sytuacje stresowe

Profilaktycznie II – zalecane przez Novus w związku z użyciem preparatu Activate WD Max:

 •     Activate WD Max należy wprowadzić do stosowania tak szybko, jak to jest możliwe.
 •     Podawać dawkę 0,5 kg / 1 000 l wody przez 10 godzin dzienne.
 •     Stosować co drugi dzień do końca okresu wzrostu lub produkcji.

Uwaga: Activate WD Max może być również stosowany interwencyjnie, jednak w takim przypadku należy:

 •     Podnieść dawkę do 1,0 kg / 1 000 l wody.
 •     Stosowa
 •     codziennie.
 •     Okres stosowania od 2 do 4 dni w zależności od sytuacji w stadzie, po czym wrócić do sposobu Prewencja II.

 Activate WD Max – nowoczesny i unikalny produkt

Activate WD Max – unikalna kompozycja kwasów organicznych, zawierająca w swoim składzie: kwas mrówkowy, kwas propionowy i hydroksy analog metioniny ( 2-hydroksy 4- metylotio-butanowy HMTBa, którego pH wynosi około 1, masa cząsteczkowa 150, a wartość stałej dysocjacji pKa 3,53;
są to wartości zbliżone do wartości dla kwasu mrówkowego).

HMTBa – związek zawierający grupy metylowe oraz mostki siarczkowe, co klasyfikuje go jako efektywnego prekursora L-metioniny czynnej metabolicznie( substratu dla syntezy L- cysteiny, aminokwasu białek odpornościowych układu immunologicznego ptaków).

Zalety HMTBa:

 • Silny kwas organiczny,
 • Prekursor metioniny,
 • Łatwo dostępny również na poziomie komórek nabłonkowych jelit, co powoduje łatwiejszą regenerację i ma istotny korzystny wpływ na system odpornościowy ( część związaną z układem pokarmowym ).

Stałe stosowanie Activate WD Max przynosi korzyści poprzez:

 • ciągłą niekorzystną presję na drobnoustroje patogenne,
 • większą stabilizację mikroflory układu pokarmowego,
 • lepsze trawienie białka,
 • lepsze funkcjonowanie układu odpornościowego,
 • lepszą kondycję zwierząt,
 • wyższe wyniki produkcyjne i ekonomiczne hodowli.