Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Stosowanie activate WD Max na fermach

Cele stosowania

Interwencyjnie – stosowanie związane z wystąpieniem nieprawidłowości na stadzie (pogorszenie jakości odchodów, spadek pobrania paszy itp.); należy podawać stosunkowo wysokie dawki zakwaszaczy. Należy podkreślić, że w tym przypadku sytuacja wygląda następująco:

 • a)     Kliniczne objawy zaburzeń funkcjonowania układu pokarmowego już są widoczne.
 • b)    
  Jeśli są one widoczne na stadzie, to oznacza, że producent już ponosi straty.
 • c)     
  Koszty stosowania zakwaszaczy są relatywnie wysokie w krótkim okresie.
 • d)    
  Zdarza się, że samo zakwaszanie nie rozwiązuje problemu definitywnie.

Profilaktycznie I – stosowanie w okresie jakiegoś stresu, np. zmiany mieszanki paszowej (diety),
w okresie tym ryzyko związane z destabilizacją mikroflory układu pokarmowego wzrasta i zakwaszacz pomaga przejść bezproblemowo sytuacje stresowe,

Profilaktycznie II – zalecane użycie preparatu Activate WD Max:

 • a)     Activate WD Max należy wprowadzić do stosowania tak szybko, jak to jest możliwe.
 • b)    
  Podawać dawkę 0,5 kg / 1 000 l wody przez 10 godzin dzienne.
 • c)     
  Stosować co drugi dzień do końca okresu wzrostu lub produkcji.

Uwaga: Activate WD Max może być również stosowany interwencyjnie, jednak w takim przypadku należy:

 • a)     Podnieść dawkę do 1,0 kg / 1 000 l wody.
 • b)    
  Stosować codziennie.
 • c)     
  Okres stosowania od 2 do 4 dni w zależności od sytuacji w stadzie, po czym wrócić do sposobu Profilaktycznie II.

Activate WD Max – nowoczesny i unikalny produkt

Activate WD Max – unikalna kompozycja kwasów organicznych, zawierająca w swoim składzie: kwas mrówkowy, kwas propionowy i hydroksy analog metioniny (2-hydroksy 4- metylotio-butanowy HMTBa, którego pH wynosi około 1, masa cząsteczkowa 150, a wartość stałej dysocjacji pKa 3,53;
są to wartości zbliżone do wartości dla kwasu mrówkowego).

HMTBa – związek zawierający grupy metylowe oraz mostki siarczkowe, co klasyfikuje go jako efektywnego prekursora L-metioniny czynnej metabolicznie (substratu dla syntezy L- cysteiny, aminokwasu białek odpornościowych układu immunologicznego ptaków).

Zalety HMTBa:

 1. Silny kwas organiczny,
 2. Prekursor metioniny,
 3. Łatwo dostępny również na poziomie komórek nabłonkowych jelit, co powoduje łatwiejszą regenerację i ma istotny korzystny wpływ na system odpornościowy ( część związaną z układem pokarmowym ).

Stałe stosowanie Activate WD Max przynosi korzyści poprzez:

 • a)     ciągłą niekorzystną presję na drobnoustroje patogenne,
 • b)    
  większą stabilizację mikroflory układu pokarmowego,
 • c)     
  lepsze trawienie białka,
 • d)    
  lepsze funkcjonowanie układu odpornościowego,
 • e)    
  lepszą kondycję zwierząt,
 • f)      
  wyższe wyniki produkcyjne i ekonomiczne hodowli.

Cele stosowania

Interwencyjnie – stosowanie związane z wystąpieniem nieprawidłowości na stadzie (pogorszenie jakości odchodów, spadek pobrania paszy itp.); należy podawać stosunkowo wysokie dawki zakwaszaczy. Należy podkreślić, że w tym przypadku sytuacja wygląda następująco:

 • a)     Kliniczne objawy zaburzeń funkcjonowania układu pokarmowego już są widoczne.
 • b)    
  Jeśli są one widoczne na stadzie, to oznacza, że producent już ponosi straty.
 • c)     
  Koszty stosowania zakwaszaczy są relatywnie wysokie w krótkim okresie.
 • d)    
  Zdarza się, że samo zakwaszanie nie rozwiązuje problemu definitywnie.

Profilaktycznie I – stosowanie w okresie jakiegoś stresu, np. zmiany mieszanki paszowej (diety),
w okresie tym ryzyko związane z destabilizacją mikroflory układu pokarmowego wzrasta i zakwaszacz pomaga przejść bezproblemowo sytuacje stresowe,

Profilaktycznie II – zalecane użycie preparatu Activate WD Max:

 • a)     Activate WD Max należy wprowadzić do stosowania tak szybko, jak to jest możliwe.
 • b)    
  Podawać dawkę 0,5 kg / 1 000 l wody przez 10 godzin dzienne.
 • c)     
  Stosować co drugi dzień do końca okresu wzrostu lub produkcji.

Uwaga: Activate WD Max może być również stosowany interwencyjnie, jednak w takim przypadku należy:

 • a)     Podnieść dawkę do 1,0 kg / 1 000 l wody.
 • b)    
  Stosować codziennie.
 • c)     
  Okres stosowania od 2 do 4 dni w zależności od sytuacji w stadzie, po czym wrócić do sposobu Profilaktycznie II.

Activate WD Max – nowoczesny i unikalny produkt

Activate WD Max – unikalna kompozycja kwasów organicznych, zawierająca w swoim składzie: kwas mrówkowy, kwas propionowy i hydroksy analog metioniny (2-hydroksy 4- metylotio-butanowy HMTBa, którego pH wynosi około 1, masa cząsteczkowa 150, a wartość stałej dysocjacji pKa 3,53;
są to wartości zbliżone do wartości dla kwasu mrówkowego).

HMTBa – związek zawierający grupy metylowe oraz mostki siarczkowe, co klasyfikuje go jako efektywnego prekursora L-metioniny czynnej metabolicznie (substratu dla syntezy L- cysteiny, aminokwasu białek odpornościowych układu immunologicznego ptaków).

Zalety HMTBa:

 1. Silny kwas organiczny,
 2. Prekursor metioniny,
 3. Łatwo dostępny również na poziomie komórek nabłonkowych jelit, co powoduje łatwiejszą regenerację i ma istotny korzystny wpływ na system odpornościowy ( część związaną z układem pokarmowym ).

Stałe stosowanie Activate WD Max przynosi korzyści poprzez:

 • a)     ciągłą niekorzystną presję na drobnoustroje patogenne,
 • b)    
  większą stabilizację mikroflory układu pokarmowego,
 • c)     
  lepsze trawienie białka,
 • d)    
  lepsze funkcjonowanie układu odpornościowego,
 • e)    
  lepszą kondycję zwierząt,
 • f)      
  wyższe wyniki produkcyjne i ekonomiczne hodowli.