Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

RONOZYME WX

RONOZYME WX jest wyjątkową ksylanazą, wybraną zgodnie z potrzebami nowoczesnego żywienia drobiu i świń. Charakteryzuje się wyjątkową stabilnością termiczną, szerokim zakresem pH i stałym, wysokim poziomem aktywności ksylanazy, RONOZYME WX może być stosowany samodzielnie w paszach opartych na pszenicy i jej kombinacji z jęczmieniem, aż do ok. 20% jęczmienia w dawce. W paszach zawierających powyżej 20% jęczmienia zalecane jest stosowanie łącznie z RONOZYME A.

   RONOZYME WX jest wyjątkową endyksylanazą hydrolizującą łańcuchy arabinoksylanowe znajdujące się w ziarnach zbóż, niezależnie od ich pochodzenia:

  • działa zarówno na rozpuszczalne, jak i nierozpuszczalne arabinoksylanowe w surowcach paszowych, efektywnie zmniejszając lepkość treści pokarmowej oraz zwiększając dostępność składników odżywczych,
  • ksylanaza zawarta w RONOZYME WX jest aktywna w szerokim zakresie pH, co umożliwia jej działanie na przestrzeni całego przewodu pokarmowego,
  • enzym pochodzi z Thermomyces lanuginosus, mikroorganizmu żyjącego w ciepłych źródłach, jego swoista termostabilność umożliwia utrzymanie aktywności przy stosowaniu wysokich temperatur w produkcji paszy.

RONOZYME WX jest wyjątkową ksylanazą, wybraną zgodnie z potrzebami nowoczesnego żywienia drobiu i świń. Charakteryzuje się wyjątkową stabilnością termiczną, szerokim zakresem pH i stałym, wysokim poziomem aktywności ksylanazy, RONOZYME WX może być stosowany samodzielnie w paszach opartych na pszenicy i jej kombinacji z jęczmieniem, aż do ok. 20% jęczmienia w dawce. W paszach zawierających powyżej 20% jęczmienia zalecane jest stosowanie łącznie z RONOZYME A.

   RONOZYME WX jest wyjątkową endyksylanazą hydrolizującą łańcuchy arabinoksylanowe znajdujące się w ziarnach zbóż, niezależnie od ich pochodzenia:

  • działa zarówno na rozpuszczalne, jak i nierozpuszczalne arabinoksylanowe w surowcach paszowych, efektywnie zmniejszając lepkość treści pokarmowej oraz zwiększając dostępność składników odżywczych,
  • ksylanaza zawarta w RONOZYME WX jest aktywna w szerokim zakresie pH, co umożliwia jej działanie na przestrzeni całego przewodu pokarmowego,
  • enzym pochodzi z Thermomyces lanuginosus, mikroorganizmu żyjącego w ciepłych źródłach, jego swoista termostabilność umożliwia utrzymanie aktywności przy stosowaniu wysokich temperatur w produkcji paszy.