Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

RONOZYME VP

Możesz bez obaw wykorzystać nasiona roślin motylkowych stosując je łącznie z Ronozyme VP.

Jest to preparat wieloenzymatyczny używany dla poprawy efektywności wykorzystania roślinnych surowców białkowych.

RONOZYME VP jest kompleksem enzymów rozkładających węglowodany, dobranych specjalnie do rozkładu włókna roślinnych surowców białkowych. Preparat składa się z wielu pektynaz i hemicelulaz, które powodują rozkład ścian komórkowych.  RONOZYME VP jest używany do poprawienia strwaności pasz zawiejących śrutę sojową, rzepakową i słonecznikową oraz groch.  RONOZYME VP działa w szerokim zakresie pH, dzięki temu aktywność pektynazy i betaglukanazy obecnej w preparacie zostaje zachowana od żołądka do jelita cienkiego.

Dodanie do paszy RONOZYME VP powoduje;

 • rozkład ścian komórkowych surowców roślinnych,
 • uwolnienie składników pokarmowych,
 • obniżenie lepkości treści przewodu pokarmowego,
 • zwiększoną strawność białka,
 • zwiększenie energii metabolicznej.

Zalecane dawkowanie:

 • RONOZYME VP (CT) 200 g/t paszy
 • RONOZYME VP (L) 80 ml/t paszy

Możesz bez obaw wykorzystać nasiona roślin motylkowych stosując je łącznie z Ronozyme VP.

Jest to preparat wieloenzymatyczny używany dla poprawy efektywności wykorzystania roślinnych surowców białkowych.

RONOZYME VP jest kompleksem enzymów rozkładających węglowodany, dobranych specjalnie do rozkładu włókna roślinnych surowców białkowych. Preparat składa się z wielu pektynaz i hemicelulaz, które powodują rozkład ścian komórkowych.  RONOZYME VP jest używany do poprawienia strwaności pasz zawiejących śrutę sojową, rzepakową i słonecznikową oraz groch.  RONOZYME VP działa w szerokim zakresie pH, dzięki temu aktywność pektynazy i betaglukanazy obecnej w preparacie zostaje zachowana od żołądka do jelita cienkiego.

Dodanie do paszy RONOZYME VP powoduje;

 • rozkład ścian komórkowych surowców roślinnych,
 • uwolnienie składników pokarmowych,
 • obniżenie lepkości treści przewodu pokarmowego,
 • zwiększoną strawność białka,
 • zwiększenie energii metabolicznej.

Zalecane dawkowanie:

 • RONOZYME VP (CT) 200 g/t paszy
 • RONOZYME VP (L) 80 ml/t paszy