Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Premiksy i mieszanki paszowe uzupełniające

Premiksy i mieszanki paszowe uzupełniające – produkty wytworzone w wytwórni DSM Nutritional Products na bazie najwyższej jakości witamin, aminokwasów, enzymów i barwników, optymalnie zbilansowane, o wysokiej biodestępności , chemicznej i fizycznej stabilności, zapewniające doskonałą mieszalność.

Krótka charakterystyka najważniejszych grup dodatków paszowych stosowanych w naszych produktach

1. Witaminy: stosowane formy witamin lipidofilnych A, D, E i K oraz witamin hydrofilnych np. z grupy B, C, itd. charakteryzuje wysoka dostępność biologiczna (aktywność) dla zwierząt i jednocześnie wysoka stabilność technologiczna, uwzględniająca trwałość w procesach termicznych i barycznych oraz trwałość w okresie składowania produktu (stabilność oksydacyjna). Bilansowane recepturowo poziomy witamin w przeliczeniu na 1kg mieszanki paszowej zawsze optymalnie odpowiadają zapotrzebowaniu zwierząt wraz z stanem zapotrzebowania ponad optymalnego. Jednocześnie kalkulowane poziomy tych substancji czynnych uwzględniają ich wzajemne relacje metaboliczne i interakcje (w szczególności w grupie witamin lipidofilnych).

Hy-D jest unikatowym dodatkiem paszowym, który zawiera 25-hydroksywitaminę D3, a więc pomija szereg reakcji metabolicznych, którym podlega w organizmie witamina D3. Ponadto jelitowe białka transportujące wykazują wyższe powinowactwo do 25-hydroksywitaminy D3 niż do witaminy D3, wynika z tego, że 25-hydroksywitamina D3 jest wydajniej i szybciej wchłaniana.

Stosowana w naszych produktach linia nośników najważniejszych witamin to: Rovimix

2. Składniki mineralne (mikro i makroelementy): stosowane formy mikro i makroelementów charakteryzują się wysoką stabilnością w warunkach różnego pH a tym samym zapewniają optymalną biodostępność pierwiastków.

3. Enzymy paszowe:

a. Ronozyme NP- fitaza otrzymywana z selekcjonowanych szczepów Aspergillus oryzae (otoczkowana w celu zapewnienia wysokiej stabilności) jest efektywnym enzymem uwalniającym dodatkową ilość fosforu i wapnia, a także cynku, miedzi, białka (aminokwasów) oraz skrobi z połączeń tzw. fitynowych (form kwasu fitynowego), które występują naturalnie w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego (zboża, nasiona strączkowych, śruty poekstrakcyjne itp.). Enzym ten charakteryzuje się pełną skutecznością działania zarówno przy stosowaniu obróbki termicznej i barycznej pasz, jak też w warunkach przewodu pokarmowego – który charakteryzuje znaczna zmienność wartości pH poszczególnych segmentów (żołądek 2-3; jelita 5-7).

c. Ronozyme ProAct  jest wyjątkową i czystą  proteazą, umożliwiającą obniżenie kosztu żywienia dzięki maksymalizacji wykorzystania białka i polepszeniu jego wartości odżywczej.

  • Hydrolizuje białko, uzupełniając endogenne enzymy trawienne 
  • Wykazuje bardzo szerokie spektrum działania, jest efektywny w większości źródeł białka w paszy
  • Jest kompatybilny z innymi enzymami paszowymi
  • Jest wyjątkowo stabilny w jelicie
  • Wykazuje bardzo dobrą stabilność przy granulacji paszy

4. Dodatki stymulujące i regulujące mikroflorę układu pokarmowego:

a. Crina- mieszanina odpowiednio wyselekcjonowanych naturalnych ekstraktów olejków eterycznych, dostosowana do potrzeb wiekowych i fizjologicznych różnych gatunków zwierząt gospodarskich, poprawiająca wyniki produkcyjne i hodowlane poprzez stymulację sekrecji enzymów trawiennych.

b. Crina Poultry Plus- dostarcza wyjątkową kombinację najbardziej skutecznego kwasu organicznego- kwasu benzoesowego- oraz zestaw komponentów olejków eterycznych i innych składników, a w tym eugenolu, tymolu i piperyny, które mają różne działanie w jelitach.