Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Prawidłowe przechowywanie paszy w warunkach zimowych. Dlaczego jest tak ważne?

Jak mówi doświadczenie hodowców, jakość paszy stosowanej w hodowli drobiu i świń ma ogromne znaczenie i wpływa bezpośrednio na osiągane wyniki – masę ciała zwierząt i zyski osiągane przez gospodarstwo. Z kolei na jakość paszy wpływ mają dwa najważniejsze czynniki – jej przygotowanie i warunki, w jakich jest przechowywana. Jak prawidłowo przechowywać paszę zimą?

Przechowywanie paszy zimą – najważniejsze zasady

Najważniejsze zasady przechowywania pasz zimą to:

stała temperatura,
niska wilgotność,
dobra wentylacja,
ochrona przed szkodnikami,
regularna dezynfekcja pomieszczeń,
racjonalne zaplanowanie przestrzeni.

Zarówno pasza dla świń, jak i przeznaczona dla kur powinna przede wszystkim być przechowywana w stałej, niezbyt wysokiej temperaturze, przy zachowaniu niskiej wilgotności powietrza, do czego niezbędna jest skuteczna wentylacja pomieszczeń. Warunki te powinny być spełnione niezależnie od tego, czy w gospodarstwie używane są gotowe mieszanki przechowywane w workach, czy też pasza produkowana od podstaw przez rolnika. W tym pierwszym przypadku worki powinny być poukładane na czystych i suchych drewnianych paletach. W przypadku pasz w silosach ważne jest odpowiednie ich wcześniejsze przygotowanie i regularna kontrola pod kątem obecności szkodników. Pomieszczenie służące przechowywaniu paszy musi być zaopatrzone w urządzenia służące eliminacji najpopularniejszych szkodników, tzn. w odpowiednie pułapki. Pasza – a w szczególnym stopniu pasza dla kur – powinna również wolna od pleśni i jej zarodników, a także innych szkodliwych mikroorganizmów. Dzięki racjonalnemu rozplanowaniu przestrzeni transport paszy odbywa się zawsze po najkrótszej trasie, a miejsce jej przechowywania nie jest zanieczyszczane przez używane w gospodarstwie pojazdy.

Dlaczego odpowiednie przechowywanie paszy jest tak istotne?

Przestrzeganie zasad dotyczących właściwego przechowywania paszy dla zwierząt hodowlanych zimą jest istotne z kilku względów. Po pierwsze, daje to gwarancję, że pasza nie zepsuje się, nie zgrzeje, nie sfermentuje, a więc nie straci na wartościach odżywczych. Po drugie, właściwe przechowywanie zmniejsza straty paszy, a więc również ogranicza koszty prowadzenia gospodarstwa. Po trzecie, niewłaściwie przechowywana pasza, w której rozwinęły się szkodliwe mikroorganizmy, może być niebezpieczna dla zdrowia hodowanych zwierząt.

Jak widać na powyższych przykładach, właściwe przechowywanie paszy zimą jest bardzo ważne. Dzięki niemu hodowca może uniknąć strat czy problemów podczas prowadzenia gospodarstwa. Na szczęście przestrzeganie kilku prostych zasad wystarczy, by pasza zachowała wysoką jakość i mogła pozostać pełnowartościowym pokarmem przez cały rok.

Jak mówi doświadczenie hodowców, jakość paszy stosowanej w hodowli drobiu i świń ma ogromne znaczenie i wpływa bezpośrednio na osiągane wyniki – masę ciała zwierząt i zyski osiągane przez gospodarstwo. Z kolei na jakość paszy wpływ mają dwa najważniejsze czynniki – jej przygotowanie i warunki, w jakich jest przechowywana. Jak prawidłowo przechowywać paszę zimą?

Przechowywanie paszy zimą – najważniejsze zasady

Najważniejsze zasady przechowywania pasz zimą to:

stała temperatura,
niska wilgotność,
dobra wentylacja,
ochrona przed szkodnikami,
regularna dezynfekcja pomieszczeń,
racjonalne zaplanowanie przestrzeni.

Zarówno pasza dla świń, jak i przeznaczona dla kur powinna przede wszystkim być przechowywana w stałej, niezbyt wysokiej temperaturze, przy zachowaniu niskiej wilgotności powietrza, do czego niezbędna jest skuteczna wentylacja pomieszczeń. Warunki te powinny być spełnione niezależnie od tego, czy w gospodarstwie używane są gotowe mieszanki przechowywane w workach, czy też pasza produkowana od podstaw przez rolnika. W tym pierwszym przypadku worki powinny być poukładane na czystych i suchych drewnianych paletach. W przypadku pasz w silosach ważne jest odpowiednie ich wcześniejsze przygotowanie i regularna kontrola pod kątem obecności szkodników. Pomieszczenie służące przechowywaniu paszy musi być zaopatrzone w urządzenia służące eliminacji najpopularniejszych szkodników, tzn. w odpowiednie pułapki. Pasza – a w szczególnym stopniu pasza dla kur – powinna również wolna od pleśni i jej zarodników, a także innych szkodliwych mikroorganizmów. Dzięki racjonalnemu rozplanowaniu przestrzeni transport paszy odbywa się zawsze po najkrótszej trasie, a miejsce jej przechowywania nie jest zanieczyszczane przez używane w gospodarstwie pojazdy.

Dlaczego odpowiednie przechowywanie paszy jest tak istotne?

Przestrzeganie zasad dotyczących właściwego przechowywania paszy dla zwierząt hodowlanych zimą jest istotne z kilku względów. Po pierwsze, daje to gwarancję, że pasza nie zepsuje się, nie zgrzeje, nie sfermentuje, a więc nie straci na wartościach odżywczych. Po drugie, właściwe przechowywanie zmniejsza straty paszy, a więc również ogranicza koszty prowadzenia gospodarstwa. Po trzecie, niewłaściwie przechowywana pasza, w której rozwinęły się szkodliwe mikroorganizmy, może być niebezpieczna dla zdrowia hodowanych zwierząt.

Jak widać na powyższych przykładach, właściwe przechowywanie paszy zimą jest bardzo ważne. Dzięki niemu hodowca może uniknąć strat czy problemów podczas prowadzenia gospodarstwa. Na szczęście przestrzeganie kilku prostych zasad wystarczy, by pasza zachowała wysoką jakość i mogła pozostać pełnowartościowym pokarmem przez cały rok.