Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

O firmie

Firma BAS-POL powstała w 2007 roku jako odpowiedź na rosnącą potrzebę kompleksowej obsługi ferm wielkotowarowych w zakresie żywienia zwierząt. Gama oferowanych przez nas produktów farmerskich stosowanych w żywieniu drobiu i trzody chlewnej jest ścisłym odzwierciedleniem najnowszych tendencji i kierunków w żywieniu zwierząt. W procesie tworzenia receptur oraz doboru produktów zawsze stosujemy w naszej Firmie dewizę: w pełni poznane zapotrzebowanie + najefektywniejsze formy jego pokrycia  (nauka, praktyka, technologia)= wysokie efekty produkcyjne i maksymalny zysk dla klienta.

Aby sprostać dynamicznie rosnącym oczekiwaniom rynku wciąż doskonalimy się w szerokim i fachowym doradztwie zootechnicznym.  Obejmuje ono następujące obszary:

  • konsultacje dla klientów w zakresie żywienia i optymalizacji pasz/dawek pokarmowych,
  • oceny bazy materiałów paszowych,
  • profesjonalne analizy systemów żywienia stosowanych u klientów itp.

Konstruując receptury bilansowe mieszanek uzupełniających i premiksów zawsze bierzemy pod uwagę:

  • specyfikę zmienności indywidualnej dla potrzeb pokarmowych,
  • stopień wyrównania/zróżnicowania zwierząt w stadzie,
  • czynniki fizjologiczne,
  • kondycje i status zdrowotny.

W naszej codziennej pracy kierujemy się zasadą, iż użyte składniki muszą być najwyższej jakości, w pełni powtarzalne, wysoce dostępne w procesach fizjologicznych w organizmie, a jednocześnie trwałe w procesach technologicznych produkcji, bezpieczne i innowacyjne.
Stale wzbogacamy naszą ofertę o najnowsze produkty: enzymy – Ronozyme®ProAct, HiPhos, MultiGrain,  algi – DHA Gold®, probiotyki – Cylactin®, nie antybiotykowe stymulatory wzrostu – Formi, biostymulatory – Crina®, witaminy – HyD® i wiele innych.

Chcemy być postrzegani jako partnerzy godni zaufania, z którymi Państwa działalność w zakresie produkcji zwierzęcej przynosi jak najwyższe efekty i zyski.