Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Najczęstsze przyczyny obniżenia nieśności u kur

Nieśność u kur jest warunkowana przez wiele czynników, w tym genetycznych i środowiskowych. Kury wykorzystywane do znoszenia jej to zazwyczaj kury z wysokim potencjale genetycznym – rasy stworzone specjalnie w tym celu. Kury nioski mają zazwyczaj drobną budowę. Cechuje je także niska masa ciała i szybkie dojrzewanie płciowe. Jednak w celu optymalnego wykorzystania niosek konieczne jest stworzenie im odpowiednich warunków rozwoju, w tym dobrze zbilansowanej diety. 

Najczęstsze przyczyny obniżenia nieśności

Wśród najczęstszych przyczyn obniżenia nieśności kur można wyróżnić:

  • nieprawidłowe warunki środowiska,
  • rozprzestrzeniające się choroby, 
  • nieprawidłowe odżywianie. 

Jedynie uregulowanie powyższych parametrów może w długoterminowej perspektywie doprowadzić do uzyskiwania oczekiwanej nieśności. 

Odpowiednie warunki środowiska

Nieśność kur zostaje obniżona, kiedy dociera do nich zbyt mało światła, przez co pobierają mniej paszy niż wynosi ich zapotrzebowanie. W związku z powyższym nioski powinny mieć zapewnioną temperaturę powietrza oscylującą wokół 20 stopni, a także być naświetlane przez ok. 15 godzin w ciągu doby. Nie bez znaczenia jest także poziom wilgotności oraz odpowiednia cyrkulacja powietrza. 

Aby zwiększyć nieśność, należy zapewnić kurom także odpowiednią opiekę weterynaryjną, co przeciwdziała rozprzestrzenianiu się chorób i wczesne wykrycie ewentualnych infekcji.

Odpowiednie odżywianie

Kolejnym ważnym czynnikiem związanym z ilością znoszonych jajek jest podawane pożywienie. Pasza dla kur musi być bowiem dostosowana do pory roku, jak i do etapu rozwoju, w którym obecnie znajduje się ptactwo. Wyżej wskazane elementy wpływają na zapotrzebowanie na kaloryczność paszy, a także zawartość składników takich jak białka czy tłuszcze. 

Dla kur niosek zalecana jest pasza wysokoenergetyczna. Nie może ona jednak zbyt mocno przewyższać zapotrzebowania kur na energię, ponieważ jej spożywanie doprowadziłoby do otłuszczenia wątroby, co z kolei zatrzymuje nieśność. Warto uzupełnić śrutę zbożową lub sojową o specjalne premiksy dla drobiu, które zapewnią zbilansowaną dawkę mikro- i makroskładników. Można również wdrożyć do diety kur specjalne suplementy wspomagające trawienie i uzupełniające ewentualne niedobory. 

Jak widać powyżej, przyczyn obniżenia nieśności nie ma wiele, jednak jedyną możliwością ich wyeliminowania jest zapewnienie nioskom optymalnych warunków, w tym odpowiedniego żywienia. 

Nieśność u kur jest warunkowana przez wiele czynników, w tym genetycznych i środowiskowych. Kury wykorzystywane do znoszenia jej to zazwyczaj kury z wysokim potencjale genetycznym – rasy stworzone specjalnie w tym celu. Kury nioski mają zazwyczaj drobną budowę. Cechuje je także niska masa ciała i szybkie dojrzewanie płciowe. Jednak w celu optymalnego wykorzystania niosek konieczne jest stworzenie im odpowiednich warunków rozwoju, w tym dobrze zbilansowanej diety. 

Najczęstsze przyczyny obniżenia nieśności

Wśród najczęstszych przyczyn obniżenia nieśności kur można wyróżnić:

  • nieprawidłowe warunki środowiska,
  • rozprzestrzeniające się choroby, 
  • nieprawidłowe odżywianie. 

Jedynie uregulowanie powyższych parametrów może w długoterminowej perspektywie doprowadzić do uzyskiwania oczekiwanej nieśności. 

Odpowiednie warunki środowiska

Nieśność kur zostaje obniżona, kiedy dociera do nich zbyt mało światła, przez co pobierają mniej paszy niż wynosi ich zapotrzebowanie. W związku z powyższym nioski powinny mieć zapewnioną temperaturę powietrza oscylującą wokół 20 stopni, a także być naświetlane przez ok. 15 godzin w ciągu doby. Nie bez znaczenia jest także poziom wilgotności oraz odpowiednia cyrkulacja powietrza. 

Aby zwiększyć nieśność, należy zapewnić kurom także odpowiednią opiekę weterynaryjną, co przeciwdziała rozprzestrzenianiu się chorób i wczesne wykrycie ewentualnych infekcji.

Odpowiednie odżywianie

Kolejnym ważnym czynnikiem związanym z ilością znoszonych jajek jest podawane pożywienie. Pasza dla kur musi być bowiem dostosowana do pory roku, jak i do etapu rozwoju, w którym obecnie znajduje się ptactwo. Wyżej wskazane elementy wpływają na zapotrzebowanie na kaloryczność paszy, a także zawartość składników takich jak białka czy tłuszcze. 

Dla kur niosek zalecana jest pasza wysokoenergetyczna. Nie może ona jednak zbyt mocno przewyższać zapotrzebowania kur na energię, ponieważ jej spożywanie doprowadziłoby do otłuszczenia wątroby, co z kolei zatrzymuje nieśność. Warto uzupełnić śrutę zbożową lub sojową o specjalne premiksy dla drobiu, które zapewnią zbilansowaną dawkę mikro- i makroskładników. Można również wdrożyć do diety kur specjalne suplementy wspomagające trawienie i uzupełniające ewentualne niedobory. 

Jak widać powyżej, przyczyn obniżenia nieśności nie ma wiele, jednak jedyną możliwością ich wyeliminowania jest zapewnienie nioskom optymalnych warunków, w tym odpowiedniego żywienia.