Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Mamy przyjemność poinformować…

Mamy przyjemność poinformować wszystkich naszych klientów
i sympatyków, iż w celu podniesienia jakości oraz konkurencyjności wdrożyliśmy system GMP+ B3 „Handel, skup, magazynowanie i przeładunek” dla procesów: Handel premiksami, dodatkami paszowymi, materiałami paszowymi i mieszankami paszowymi. Zakończenie wdrożenia zostało potwierdzone audytem certyfikującym i wpisaniem na listę certyfikowanych firm pod nr GMP013699

Mamy przyjemność poinformować wszystkich naszych klientów
i sympatyków, iż w celu podniesienia jakości oraz konkurencyjności wdrożyliśmy system GMP+ B3 „Handel, skup, magazynowanie i przeładunek” dla procesów: Handel premiksami, dodatkami paszowymi, materiałami paszowymi i mieszankami paszowymi. Zakończenie wdrożenia zostało potwierdzone audytem certyfikującym i wpisaniem na listę certyfikowanych firm pod nr GMP013699