Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Latem jak co roku wraca problem ptaszyńca kurzego. Mamy rozwiązanie na zwalczanie ptaszyńca!!

Na czym polega problem z ptaszyńcem kurzym?

Problemy związane z występowaniem ptaszyńca kurzego nie dotyczą tylko polskiej hodowli. Jest to także duży problem u innych wiodących producentów, szczególnie jaj, w Europie.

Ptaszyniec kurzy, mimo, że sam jest niewielkich rozmiarów, może powodować poważne kłopoty dla branży drobiarskiej. Duże nasilenie występowania negatywnie wpływa na dobrostan zwierząt i ogólny stan zdrowotny ptaków (zwiększenie śmiertelności) a także obniża produktywność i jakość produktu, a nawet może wywierać negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywności.

Jak zwalczać plagę ptaszyńca na kurniku?

Powodzenie każdej kuracji chemicznej zastosowanej w celu zniszczenia ptaszyńca kurzego zależy od prawidłowego ustawienia dawki, dobrania czasu stosowania preparatu i prawidłowego wybrania miejsca. Dotarcie do każdej szczeliny, gdzie może występować ptaszyniec, w celu zniszczenia go chemicznie nastręcza wiele problemów i w praktyce jest trudne do wykonania.  Należy też podkreślić, że w przypadku środków chemicznych stosowanych w zwalczaniu tego pasożyta należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i stosować środki ochrony osobistej.

Zastosowanie olejków eterycznych jest alternatywą lub uzupełnieniem kuracji chemicznej. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest stosowanie Miconu przed zabiegami chemicznymi; ptaszyńce odseparowane od ptaków są wystawione na działanie środków chemicznych. W takim przypadku stosowanie Miconu świetnie wspomaga kurację chemiczną.

Wiadomym jest, że wiele olejków eterycznych pochodzenia roślinnego wpływa negatywnie na ptaszyńca kurzego (Tabela 1).

Ptaszyniec kurzy

Ptaszyniec kurzy nie żyje na ptakach, ale w ich pobliżu (w szczelinach ścian, posadzki, sprzętu, itp.). Przemieszcza się na ptaki nocą, gdy te odpoczywają lub śpią, aby napić się krwi żywiciela. Larwy ptaszyńca nie potrzebują krwi do wzrostu, ale jest ona niezbędna do rozwoju osobników  dorosłych oraz nimf. Aby mógł się odbyć cały cykl rozwojowy ptaszyńca samice muszą się napić krwi 3 razy a samce 2 razy. Tylko wtedy mogą osiągnąć pełną dojrzałość. Dlatego jeśli spowodujemy,  że ptaszyniec kurzy nie będzie mógł ssać krwi, niezbędnej dla odżywienia, wzrostu i rozwoju, to przerwiemy jego cykl reprodukcyjny (Rysunek 1).

Cykl rozmnażania ptaszyńca kurzego

Rysunek 1: Cykl rozmnażania ptaszyńca kurzego.

Micon – środek na ptaszyńca kurzego

Micon to dodatek do paszy pełnoporcjowej dla drobiu. Olejki eteryczne pochodzenia roślinnego, które są składnikami aktywnymi Miconu, działają odstraszająco na ptaszyńca kurzego, a jednocześnie nie powodują zmian w jajach i mięsie. Działanie odstraszające polega na zmianie zapachu kur. Za takie działanie odpowiadają olejki eteryczne z  trawy cytrynowej (Cymbopogan nardus) i goździków (Eugenia Carophyllus). W wyniku zmiany zapachu kur i ich otoczenia ptaszyniec kurzy nie będzie zbliżał się do kur, co pozbawi go możliwości pożywienia. W rezultacie powoduje to osłabienie roztoczy, zahamowanie wzrostu i ograniczenie rozmnażania.

A jak stosować preparat Micon?

Mikon należy dodawać do paszy w dawce 2 kg / tonę paszy. W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów należy dopasować częstotliwość stosowania Mikonu do stopnia nasilenia występowania roztoczy. W związku z tym bardzo ważne jest monitorowanie obecności ptaszyńca kurzego w kurniku. Na podstawie wyniku obserwacji wybiera się odpowiedni schemat stosowania (Tabela 2).

 Pojedyncze występowanie / przy przenoszeniu młodych kurŁagodneUmiarkowaneSilne
Rozpoczęcie kuracji4 tygodnie bez przerwy4 tygodnie bez przerwy6 tygodni bez przerwy6 tygodni bez przerwy
Kontynuacja kuracji/miesiącbrak1 tydzień / 2 tygodnie przerwy2 tygodnie / 2 tygodnie przerwy2 tygodnie / 2 tygodnie przerwy

Tabela 2: Schemat stosowania Miconu w zależności od natężenia występowania ptaszyńca kurzego.

Stały monitoring natężenia występowania ptaszyńca kurzego pozwala także na szybkie zareagowanie i zmniejszenie lub zwiększenie częstotliwości stosowania Miconu.

Jakie są korzyści z zastosowania Miconu?

Zastosowanie Miconu, naturalnego repelentu na bazie olejków eterycznych z trawy cytrynowej i goździków, niesie ze sobą szereg korzyści:

  • Poprawa dobrostanu zwierząt
  • Wyższy status zdrowotny stada
  • Bezpieczeństwo produktu
  • Obniżenie współczynnika wykorzystania paszy
  • Wyższe wyniki produkcyjne

Stosowanie Miconu wpisuje się w aktualny trend koncentrowania się na monitorowaniu i podejmowaniu środków zapobiegawczych w celu zwalczania występowania ptaszyńca kurzego w kurnikach.

Na czym polega problem z ptaszyńcem kurzym?

Problemy związane z występowaniem ptaszyńca kurzego nie dotyczą tylko polskiej hodowli. Jest to także duży problem u innych wiodących producentów, szczególnie jaj, w Europie.

Ptaszyniec kurzy, mimo, że sam jest niewielkich rozmiarów, może powodować poważne kłopoty dla branży drobiarskiej. Duże nasilenie występowania negatywnie wpływa na dobrostan zwierząt i ogólny stan zdrowotny ptaków (zwiększenie śmiertelności) a także obniża produktywność i jakość produktu, a nawet może wywierać negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywności.

Jak zwalczać plagę ptaszyńca na kurniku?

Powodzenie każdej kuracji chemicznej zastosowanej w celu zniszczenia ptaszyńca kurzego zależy od prawidłowego ustawienia dawki, dobrania czasu stosowania preparatu i prawidłowego wybrania miejsca. Dotarcie do każdej szczeliny, gdzie może występować ptaszyniec, w celu zniszczenia go chemicznie nastręcza wiele problemów i w praktyce jest trudne do wykonania.  Należy też podkreślić, że w przypadku środków chemicznych stosowanych w zwalczaniu tego pasożyta należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i stosować środki ochrony osobistej.

Zastosowanie olejków eterycznych jest alternatywą lub uzupełnieniem kuracji chemicznej. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest stosowanie Miconu przed zabiegami chemicznymi; ptaszyńce odseparowane od ptaków są wystawione na działanie środków chemicznych. W takim przypadku stosowanie Miconu świetnie wspomaga kurację chemiczną.

Wiadomym jest, że wiele olejków eterycznych pochodzenia roślinnego wpływa negatywnie na ptaszyńca kurzego (Tabela 1).

Ptaszyniec kurzy

Ptaszyniec kurzy nie żyje na ptakach, ale w ich pobliżu (w szczelinach ścian, posadzki, sprzętu, itp.). Przemieszcza się na ptaki nocą, gdy te odpoczywają lub śpią, aby napić się krwi żywiciela. Larwy ptaszyńca nie potrzebują krwi do wzrostu, ale jest ona niezbędna do rozwoju osobników  dorosłych oraz nimf. Aby mógł się odbyć cały cykl rozwojowy ptaszyńca samice muszą się napić krwi 3 razy a samce 2 razy. Tylko wtedy mogą osiągnąć pełną dojrzałość. Dlatego jeśli spowodujemy,  że ptaszyniec kurzy nie będzie mógł ssać krwi, niezbędnej dla odżywienia, wzrostu i rozwoju, to przerwiemy jego cykl reprodukcyjny (Rysunek 1).

Cykl rozmnażania ptaszyńca kurzego

Rysunek 1: Cykl rozmnażania ptaszyńca kurzego.

Micon – środek na ptaszyńca kurzego

Micon to dodatek do paszy pełnoporcjowej dla drobiu. Olejki eteryczne pochodzenia roślinnego, które są składnikami aktywnymi Miconu, działają odstraszająco na ptaszyńca kurzego, a jednocześnie nie powodują zmian w jajach i mięsie. Działanie odstraszające polega na zmianie zapachu kur. Za takie działanie odpowiadają olejki eteryczne z  trawy cytrynowej (Cymbopogan nardus) i goździków (Eugenia Carophyllus). W wyniku zmiany zapachu kur i ich otoczenia ptaszyniec kurzy nie będzie zbliżał się do kur, co pozbawi go możliwości pożywienia. W rezultacie powoduje to osłabienie roztoczy, zahamowanie wzrostu i ograniczenie rozmnażania.

A jak stosować preparat Micon?

Mikon należy dodawać do paszy w dawce 2 kg / tonę paszy. W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów należy dopasować częstotliwość stosowania Mikonu do stopnia nasilenia występowania roztoczy. W związku z tym bardzo ważne jest monitorowanie obecności ptaszyńca kurzego w kurniku. Na podstawie wyniku obserwacji wybiera się odpowiedni schemat stosowania (Tabela 2).

 Pojedyncze występowanie / przy przenoszeniu młodych kurŁagodneUmiarkowaneSilne
Rozpoczęcie kuracji4 tygodnie bez przerwy4 tygodnie bez przerwy6 tygodni bez przerwy6 tygodni bez przerwy
Kontynuacja kuracji/miesiącbrak1 tydzień / 2 tygodnie przerwy2 tygodnie / 2 tygodnie przerwy2 tygodnie / 2 tygodnie przerwy

Tabela 2: Schemat stosowania Miconu w zależności od natężenia występowania ptaszyńca kurzego.

Stały monitoring natężenia występowania ptaszyńca kurzego pozwala także na szybkie zareagowanie i zmniejszenie lub zwiększenie częstotliwości stosowania Miconu.

Jakie są korzyści z zastosowania Miconu?

Zastosowanie Miconu, naturalnego repelentu na bazie olejków eterycznych z trawy cytrynowej i goździków, niesie ze sobą szereg korzyści:

  • Poprawa dobrostanu zwierząt
  • Wyższy status zdrowotny stada
  • Bezpieczeństwo produktu
  • Obniżenie współczynnika wykorzystania paszy
  • Wyższe wyniki produkcyjne

Stosowanie Miconu wpisuje się w aktualny trend koncentrowania się na monitorowaniu i podejmowaniu środków zapobiegawczych w celu zwalczania występowania ptaszyńca kurzego w kurnikach.