Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Kwaśny węglan sodu

Kwaśny węglan sodu – źródło sodu w mieszankach paszowych, produkt potocznie zwany sodą znajduje zastosowanie jako dodatek w mieszankach paszowych dla wszystkich zwierząt gospodarskich. Niedobór sodu zmniejsza wykorzystanie białka i energii z paszy, powoduje zahamowanie wzrostu zwierząt, u niosek obniża nieśność. W żywieniu przeżuwaczy opartym na dużych dawkach paszy treściwej jest powszechnie stosowany jako bufor;  szybko neutralizuje niskie  pH treści żwacza, dzięki czemu zmniejsza ryzyko wystąpienia kwasicy.