Produkcja pasz | BAS-POL żywienie zwierząt

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Kontakt

Siedziba Firmy:

Biuro handlowe:

Paweł Nowak

Tomasz Osip

Zbigniew Ślężak

Gabriela Jabłońska-Handzlik