Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Jesteś hodowcą drobiu? Poznaj efekty podawania witaminy C podczas upałów

Czerwiec to czas, w którym przychodzą pierwsze upalne dni. Wysoka temperatura powietrza wpływa bardzo negatywnie na stan zdrowia hodowanego drobiu i może się przyczynić do wystąpienia tak zwanego stresu cieplnego. W pewnym stopniu można temu przeciwdziałać poprzez suplementowanie zwierzętom kwasu askorbinowego (popularnej witaminy C). Zatem, czym jest stres cieplny u drobiu? W jaki sposób witamina C wpływa korzystnie na stan zdrowia ptaków hodowlanych?

Czym jest stres cieplny u drobiu oraz jakie są jego objawy?

Drób jest bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju anomalie temperaturowe. Szczególnie niekorzystne dla zwierząt są wysokie temperatury (w polskich warunkach klimatycznych stres cieplny u drobiu może pojawić się przy temperaturach powietrza przekraczających przez kilka dni 30 stopni Celsjusza). Przedłużone narażenie zwierząt na przegrzanie organizmu objawia się między innymi zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej (zwierzęta w głównym stopniu tracą jony potasowe), mniejszym spożyciem paszy (5-procentowy spadek spożycia na każdy 1 St.C powyżej 32 St.C) czy też znacznym spadkiem produkcyjności (wydłużony zostaje okres tuczu bojlerów i wzrasta ich śmiertelność). To z kolei przekłada się na niekorzystne wyniki finansowe hodowli.

Dodatki paszowe z witaminą C – rola w przeciwdziałaniu niekorzystnemu wpływowi stresu cieplnego u drobiu

Uważa się, iż dodatki paszowe z witaminą C powinny być podawane zwierzętom na kilka dni przed i po wystąpieniu możliwego stresu cieplnego. Zalecana dawka to około 100-300 gramów rozpuszczonych w 1000 litrów podawanej ptakom wody (kwas askorbinowy jest substancją dobrze rozpuszczającą się w wodzie). Konieczność takowej suplementacji wynika głównie z faktu, iż wzrost temperatury wzmaga zapotrzebowanie zwierząt na tę witaminę. Co więcej, jest to działanie uzasadnione z punktu widzenia ekonomii. Suplementacja witaminy C niweluje bowiem w pewnym stopniu takie efekty stresu cieplnego jak osłabienie odporności, obniżenie przyrostów, stres oksydacyjny, zmniejszenie pobierania paszy, niższą płodność, niską jakość nasienia czy też podwyższoną śmiertelność. 

Słowem zakończenia, suplementacja witaminy C w okresie letnich upałów jest standardem wśród hodowców drobiu. Pozwala na zniwelowanie wielu niekorzystnych skutków letnich upałów.

Czerwiec to czas, w którym przychodzą pierwsze upalne dni. Wysoka temperatura powietrza wpływa bardzo negatywnie na stan zdrowia hodowanego drobiu i może się przyczynić do wystąpienia tak zwanego stresu cieplnego. W pewnym stopniu można temu przeciwdziałać poprzez suplementowanie zwierzętom kwasu askorbinowego (popularnej witaminy C). Zatem, czym jest stres cieplny u drobiu? W jaki sposób witamina C wpływa korzystnie na stan zdrowia ptaków hodowlanych?

Czym jest stres cieplny u drobiu oraz jakie są jego objawy?

Drób jest bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju anomalie temperaturowe. Szczególnie niekorzystne dla zwierząt są wysokie temperatury (w polskich warunkach klimatycznych stres cieplny u drobiu może pojawić się przy temperaturach powietrza przekraczających przez kilka dni 30 stopni Celsjusza). Przedłużone narażenie zwierząt na przegrzanie organizmu objawia się między innymi zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej (zwierzęta w głównym stopniu tracą jony potasowe), mniejszym spożyciem paszy (5-procentowy spadek spożycia na każdy 1 St.C powyżej 32 St.C) czy też znacznym spadkiem produkcyjności (wydłużony zostaje okres tuczu bojlerów i wzrasta ich śmiertelność). To z kolei przekłada się na niekorzystne wyniki finansowe hodowli.

Dodatki paszowe z witaminą C – rola w przeciwdziałaniu niekorzystnemu wpływowi stresu cieplnego u drobiu

Uważa się, iż dodatki paszowe z witaminą C powinny być podawane zwierzętom na kilka dni przed i po wystąpieniu możliwego stresu cieplnego. Zalecana dawka to około 100-300 gramów rozpuszczonych w 1000 litrów podawanej ptakom wody (kwas askorbinowy jest substancją dobrze rozpuszczającą się w wodzie). Konieczność takowej suplementacji wynika głównie z faktu, iż wzrost temperatury wzmaga zapotrzebowanie zwierząt na tę witaminę. Co więcej, jest to działanie uzasadnione z punktu widzenia ekonomii. Suplementacja witaminy C niweluje bowiem w pewnym stopniu takie efekty stresu cieplnego jak osłabienie odporności, obniżenie przyrostów, stres oksydacyjny, zmniejszenie pobierania paszy, niższą płodność, niską jakość nasienia czy też podwyższoną śmiertelność. 

Słowem zakończenia, suplementacja witaminy C w okresie letnich upałów jest standardem wśród hodowców drobiu. Pozwala na zniwelowanie wielu niekorzystnych skutków letnich upałów.