Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Jakie składniki paszowe zapewnią naturalną ochronę przed obrzękówką u prosiąt?

Występowanie choroby obrzękowej u trzody chlewnej to istotny problem dla hodowców, dlatego trzeba wiedzieć jak jej przeciwdziałać. Jakie składniki paszowe zapewnią naturalną ochronę przed obrzękówką u prosiąt?

Co powoduje rozwój choroby obrzękowej u prosiąt?

Prosięta narażone są na wystąpienie obrzękówki w okresie od jednego do dwóch tygodni po odsadzeniu od maciory. Istotnym czynnikiem ryzyka jest zmiana żywienia. Przyjmowane przez prosięta mleko dostarcza do ich organizmów immunoglobulin klasy A, dlatego na początku odporność na namnażanie bakterii w jelicie cienkim jest zwiększona. Jej nagły spadek obserwuje się w momencie przejścia na paszę stałą. Mleko lochy wywiera korzystny wpływ na rozwój bakterii kwasu mlekowego, które wytwarzają kwasy obniżające pH w przewodzie pokarmowym. W wyniku błędów żywieniowych i braku odpowiedniego zbilansowania podawanej paszy dochodzi do niedostatecznego zakwaszenia pokarmu w żołądku prosiąt. Wcześniej ze względu na dużą zawartość laktozy w mleku organizm prosięcia przyzwyczajony był do szybkiego zakwaszania pokarmu w żołądku. Po odsadzeniu dochodzi do poważnych problemów trawiennych ze względu na brak dużej ilości białek mleka i wzrastające pH soku żołądkowego. Dodatkowym czynnikiem ryzyka są nieodpowiednie warunki otoczenia. Wszystko to sprawia, że zakażenie E. coli może skutkować wysoką śmiertelnością prosiąt.

Żywienie prosiąt w profilaktyce obrzękówki

W obliczu wysokiego zagrożenia chorobą obrzękową istotne jest odpowiednie przygotowanie żywieniowe przed momentem odsadzenia. Duże znaczenie w naturalnym zabezpieczaniu organizmu prosiąt przed pojawieniem się obrzękówki ma pasza adaptacyjna. Konieczne jest wczesne dokarmianie prosiąt paszą stałą. Już w drugim tygodniu życia prosięcia przyjmowane mleko nie pokrywa zapotrzebowania energetycznego, w czwartym przestaje pokrywać zapotrzebowanie na białko. Naturalną ochronę przed obrzękówką zapewniają mieszanki bogate w wysoce strawne białka mleka. Podstawą dokarmiania są prestartery. Cenną paszą dla prosiąt jest także mączka rybna z dużą wartością biologiczną białka. Zaleca się stosowanie mieszanek zawierających również śrutę jęczmienną, pszenną i kukurydzianą. Profilaktycznie należy dodawać do pasz lub wody kwasy organiczne oraz probiotyki, aby uzyskać odpowiednie zakwaszenie treści w przewodzie pokarmowym i skutecznie zahamować rozwój bakterii chorobotwórczych odpowiedzialnych za obrzękówkę i inne schorzenia.

Występowanie choroby obrzękowej u trzody chlewnej to istotny problem dla hodowców, dlatego trzeba wiedzieć jak jej przeciwdziałać. Jakie składniki paszowe zapewnią naturalną ochronę przed obrzękówką u prosiąt?

Co powoduje rozwój choroby obrzękowej u prosiąt?

Prosięta narażone są na wystąpienie obrzękówki w okresie od jednego do dwóch tygodni po odsadzeniu od maciory. Istotnym czynnikiem ryzyka jest zmiana żywienia. Przyjmowane przez prosięta mleko dostarcza do ich organizmów immunoglobulin klasy A, dlatego na początku odporność na namnażanie bakterii w jelicie cienkim jest zwiększona. Jej nagły spadek obserwuje się w momencie przejścia na paszę stałą. Mleko lochy wywiera korzystny wpływ na rozwój bakterii kwasu mlekowego, które wytwarzają kwasy obniżające pH w przewodzie pokarmowym. W wyniku błędów żywieniowych i braku odpowiedniego zbilansowania podawanej paszy dochodzi do niedostatecznego zakwaszenia pokarmu w żołądku prosiąt. Wcześniej ze względu na dużą zawartość laktozy w mleku organizm prosięcia przyzwyczajony był do szybkiego zakwaszania pokarmu w żołądku. Po odsadzeniu dochodzi do poważnych problemów trawiennych ze względu na brak dużej ilości białek mleka i wzrastające pH soku żołądkowego. Dodatkowym czynnikiem ryzyka są nieodpowiednie warunki otoczenia. Wszystko to sprawia, że zakażenie E. coli może skutkować wysoką śmiertelnością prosiąt.

Żywienie prosiąt w profilaktyce obrzękówki

W obliczu wysokiego zagrożenia chorobą obrzękową istotne jest odpowiednie przygotowanie żywieniowe przed momentem odsadzenia. Duże znaczenie w naturalnym zabezpieczaniu organizmu prosiąt przed pojawieniem się obrzękówki ma pasza adaptacyjna. Konieczne jest wczesne dokarmianie prosiąt paszą stałą. Już w drugim tygodniu życia prosięcia przyjmowane mleko nie pokrywa zapotrzebowania energetycznego, w czwartym przestaje pokrywać zapotrzebowanie na białko. Naturalną ochronę przed obrzękówką zapewniają mieszanki bogate w wysoce strawne białka mleka. Podstawą dokarmiania są prestartery. Cenną paszą dla prosiąt jest także mączka rybna z dużą wartością biologiczną białka. Zaleca się stosowanie mieszanek zawierających również śrutę jęczmienną, pszenną i kukurydzianą. Profilaktycznie należy dodawać do pasz lub wody kwasy organiczne oraz probiotyki, aby uzyskać odpowiednie zakwaszenie treści w przewodzie pokarmowym i skutecznie zahamować rozwój bakterii chorobotwórczych odpowiedzialnych za obrzękówkę i inne schorzenia.