Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Jak wyeliminować mykotoksyny w paszy dla świń?

Mykotoksyny to metabolity wtórne grzybów pleśniowych o toksycznym działaniu. Skażona nimi pasza ma destrukcyjny wpływ na zdrowie świń. Nawet niewielkie stężenie mykotoksyn może powodować zatrucie nazywane mikotosykozą, a także zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwór, obniżać odporność, uszkadzać płuca, nerki i serce oraz zaburzać działanie hormonów. Kluczowym zadaniem hodowców jest zatem eliminacja mykotoksyn z paszy. Zaniedbanie tej kwestii może skutkować obniżeniem produkcji i znacznymi stratami ekonomicznymi.

Zapobieganie chorobom wywoływanym przez mykotoksyny

Właściwe żywienie zwierząt paszami wolnymi od mykotoksyn jest kluczowe dla zachowania przez stado zdrowia i wysokiej rozrodczości. Ważne, by skupić się na zapobieganiu pojawienia się pleśni i grzybów, ponieważ leczenie świń cierpiących na mikotoksykozy jest bardzo trudne.  Pierwszym krokiem jest zastosowanie płodozmianu podczas uprawy, a także redukcja upraw monokulturowych. Warto również wybierać odmiany zbóż mniej podatne na pojawienie się toksycznych grzybów. Bardzo ważne jest przestrzeganie terminu zbiorów i rozdrabnianie resztek pożniwnych. Pomóc może unikanie uproszczonej uprawy powierzchniowej i siewu bezpośredniego. Walkę z toksynami wspomaga także oprysk uprawy przy użyciu fungicydów.

Właściwe przechowywanie paszy dla świń

Powstaniu pleśni i grzybów sprzyja niewłaściwe magazynowanie pożywienia. Należy zwracać uwagę, aby pasza dla świń i innych zwierząt hodowlanych nie była dotknięta wilgocią. Pomoże w tym zbieranie jej przy odpowiednim poziomie wilgotności, tak aby nie wymagała późniejszego dosuszania. W pierwszych dniach po zbiorze wskazane jest wietrzenie ziarna. Natomiast w momencie jego zbierania należy ograniczać kruszenie się ziaren poprzez właściwe ustawienie maszyny rolniczej. W przypadku dłuższego przechowywania pasza powinna być chłodzona i suszona. Można również stosować konserwanty (kwasy organiczne i ich sole) oraz detoksykanty.

Jakie dodatki zmniejszają wpływ mykotoksyn na organizm świń?

Aby żywienie zwierząt w hodowli chroniło je przed chorobami i zapewniło im dobrostan, warto stosować specjalne dodatki paszowe, które zawierają substancje absorbujące i wiążące mykotoksyny. Sprawiają one, że mykotoksyny zostają przynajmniej częściowo wydalone z organizmu. Najbardziej skuteczne są tutaj glinokrzemiany, drożdże, a także bakterie fermentacji mlekowej. Warto stosować zakwaszacze do paszy, które mają pozytywny wpływ na florę bakteryjną jelit, zwiększają wchłanianie substancji odżywczych i poprawiają odporność zwierząt. Jeśli zadbamy o to, aby pasza dla świń zawierała powyższe dodatki, znacznie zmniejszymy ryzyko negatywnego wpływu mykotoksyn na organizm.

Mykotoksyny oddziałują toksycznie nie tylko na zdrowie zwierząt, lecz także ludzi. Mogą przedostawać się do ludzkiego organizmu poprzez spożywanie produktów odzwierzęcych. Sprawia to, że walka z pleśnią i grzybem w paszy jest istotna zarówno z perspektywy hodowców, jak i konsumentów. Na szali leżą nie tylko czynniki ekonomiczne.

Mykotoksyny to metabolity wtórne grzybów pleśniowych o toksycznym działaniu. Skażona nimi pasza ma destrukcyjny wpływ na zdrowie świń. Nawet niewielkie stężenie mykotoksyn może powodować zatrucie nazywane mikotosykozą, a także zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwór, obniżać odporność, uszkadzać płuca, nerki i serce oraz zaburzać działanie hormonów. Kluczowym zadaniem hodowców jest zatem eliminacja mykotoksyn z paszy. Zaniedbanie tej kwestii może skutkować obniżeniem produkcji i znacznymi stratami ekonomicznymi.

Zapobieganie chorobom wywoływanym przez mykotoksyny

Właściwe żywienie zwierząt paszami wolnymi od mykotoksyn jest kluczowe dla zachowania przez stado zdrowia i wysokiej rozrodczości. Ważne, by skupić się na zapobieganiu pojawienia się pleśni i grzybów, ponieważ leczenie świń cierpiących na mikotoksykozy jest bardzo trudne.  Pierwszym krokiem jest zastosowanie płodozmianu podczas uprawy, a także redukcja upraw monokulturowych. Warto również wybierać odmiany zbóż mniej podatne na pojawienie się toksycznych grzybów. Bardzo ważne jest przestrzeganie terminu zbiorów i rozdrabnianie resztek pożniwnych. Pomóc może unikanie uproszczonej uprawy powierzchniowej i siewu bezpośredniego. Walkę z toksynami wspomaga także oprysk uprawy przy użyciu fungicydów.

Właściwe przechowywanie paszy dla świń

Powstaniu pleśni i grzybów sprzyja niewłaściwe magazynowanie pożywienia. Należy zwracać uwagę, aby pasza dla świń i innych zwierząt hodowlanych nie była dotknięta wilgocią. Pomoże w tym zbieranie jej przy odpowiednim poziomie wilgotności, tak aby nie wymagała późniejszego dosuszania. W pierwszych dniach po zbiorze wskazane jest wietrzenie ziarna. Natomiast w momencie jego zbierania należy ograniczać kruszenie się ziaren poprzez właściwe ustawienie maszyny rolniczej. W przypadku dłuższego przechowywania pasza powinna być chłodzona i suszona. Można również stosować konserwanty (kwasy organiczne i ich sole) oraz detoksykanty.

Jakie dodatki zmniejszają wpływ mykotoksyn na organizm świń?

Aby żywienie zwierząt w hodowli chroniło je przed chorobami i zapewniło im dobrostan, warto stosować specjalne dodatki paszowe, które zawierają substancje absorbujące i wiążące mykotoksyny. Sprawiają one, że mykotoksyny zostają przynajmniej częściowo wydalone z organizmu. Najbardziej skuteczne są tutaj glinokrzemiany, drożdże, a także bakterie fermentacji mlekowej. Warto stosować zakwaszacze do paszy, które mają pozytywny wpływ na florę bakteryjną jelit, zwiększają wchłanianie substancji odżywczych i poprawiają odporność zwierząt. Jeśli zadbamy o to, aby pasza dla świń zawierała powyższe dodatki, znacznie zmniejszymy ryzyko negatywnego wpływu mykotoksyn na organizm.

Mykotoksyny oddziałują toksycznie nie tylko na zdrowie zwierząt, lecz także ludzi. Mogą przedostawać się do ludzkiego organizmu poprzez spożywanie produktów odzwierzęcych. Sprawia to, że walka z pleśnią i grzybem w paszy jest istotna zarówno z perspektywy hodowców, jak i konsumentów. Na szali leżą nie tylko czynniki ekonomiczne.