Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Jak przygotować lochę do rozrodu?

Jednym z głównych czynników warunkujących opłacalność utrzymywania trzody chlewnej jest poziom cech rozrodczych loch. Świnie z natury są zwierzętami bardzo plennymi i płodnymi. Niestety selekcja zwierząt według cech gwarantujących szybkie i wysokie przyrosty doprowadziła do drastycznego pogorszenia się jakości macior. Dlatego podczas wybierania nowych samic, które w przyszłości mają dołączyć do stada podstawowego, należy pamiętać o wyborze osobników, których rodzice cechowali się dobrymi cechami rozrodczymi. Pomimo istotnego wpływu genów, hodowca może znacząco poprawić wyniki rozrodu swoich loch za pomocą odpowiedniego doboru paszy, którą żywi zwierzęta.

Jak żywić lochy?

 Najważniejszym krokiem, który jednocześnie przysparza najwięcej problemów, jest podział samic na odpowiednie grupy technologiczne. Żywienie ma bardzo istotny wpływ na cechy rozrodcze już na etapie loszek hodowlanych, ponieważ jest to okres w którym ostatecznie kształtują się narządy płciowe. Ponadto zwierzęta w każdej fazie produkcyjnej wykazują zróżnicowane zapotrzebowanie pokarmowe zarówno na białko, energię jak i mikroskładniki. Dlatego konieczne jest podzielenie wszystkich samic, których przeznaczeniem jest wydawanie na świat jak największej liczby prosiąt, na następujące grupy:

– loszki hodowlane (przed pierwszą ciążą)

– lochy luźne (po porodzie, przed zajściem w kolejną ciążę)

– lochy w niskiej ciąży (do 90 dni) 

– lochy w wysokiej ciąży (> 90 dni)

– lochy w laktacji.

Lochy luźne

Pozytywny wpływ na ilość produkowanych komórek jajowych zdolnych do zapłodnienia ma stosowanie tak zwanego flushingu. Jest to system żywienia polegający na wprowadzeniu paszy o podwyższonym poziomie energii na okres 8-14 dni . Zabieg ten pomaga w uzyskaniu liczniejszych miotów w następnej ciąży oraz zapobiega przed pogorszeniem się kondycji lochy po porodzie.

Lochy niskoprośne

Zwierzęta należące do tej grupy technologicznej mają tendencję do otłuszczania się, a zbyt masywne maciory gorzej znoszą porody. Dlatego w tym okresie należy żywić je paszami o obniżonej zawartości energii. Aby zapobiec agresji związanej z odczuwaniem głodu poleca się podwyższenie poziomu włókna surowego, którego wysokie zawartości wpływają na uczucie sytości. 

Lochy wysokoprośne

W końcowym etapie ciąży poleca się zwiększenie stosunku białka do energii, aby zapewnić intensywnie rozwijającym się płodom odpowiednią ilość niezbędnych protein. 

Lochy karmiące

Ta grupa technologiczna powinna dostawać pasze najwyższej jakości, o bardzo dużej koncentracji składników pokarmowych w 1 kg mieszanki. Ponadto, dzienną porcję paszy dla świń powinno dostosować się do ilości ssących prosiąt. Konieczna jest także intensywna suplementacja wapnia. 

Jednym z głównych czynników warunkujących opłacalność utrzymywania trzody chlewnej jest poziom cech rozrodczych loch. Świnie z natury są zwierzętami bardzo plennymi i płodnymi. Niestety selekcja zwierząt według cech gwarantujących szybkie i wysokie przyrosty doprowadziła do drastycznego pogorszenia się jakości macior. Dlatego podczas wybierania nowych samic, które w przyszłości mają dołączyć do stada podstawowego, należy pamiętać o wyborze osobników, których rodzice cechowali się dobrymi cechami rozrodczymi. Pomimo istotnego wpływu genów, hodowca może znacząco poprawić wyniki rozrodu swoich loch za pomocą odpowiedniego doboru paszy, którą żywi zwierzęta.

Jak żywić lochy?

 Najważniejszym krokiem, który jednocześnie przysparza najwięcej problemów, jest podział samic na odpowiednie grupy technologiczne. Żywienie ma bardzo istotny wpływ na cechy rozrodcze już na etapie loszek hodowlanych, ponieważ jest to okres w którym ostatecznie kształtują się narządy płciowe. Ponadto zwierzęta w każdej fazie produkcyjnej wykazują zróżnicowane zapotrzebowanie pokarmowe zarówno na białko, energię jak i mikroskładniki. Dlatego konieczne jest podzielenie wszystkich samic, których przeznaczeniem jest wydawanie na świat jak największej liczby prosiąt, na następujące grupy:

– loszki hodowlane (przed pierwszą ciążą)

– lochy luźne (po porodzie, przed zajściem w kolejną ciążę)

– lochy w niskiej ciąży (do 90 dni) 

– lochy w wysokiej ciąży (> 90 dni)

– lochy w laktacji.

Lochy luźne

Pozytywny wpływ na ilość produkowanych komórek jajowych zdolnych do zapłodnienia ma stosowanie tak zwanego flushingu. Jest to system żywienia polegający na wprowadzeniu paszy o podwyższonym poziomie energii na okres 8-14 dni . Zabieg ten pomaga w uzyskaniu liczniejszych miotów w następnej ciąży oraz zapobiega przed pogorszeniem się kondycji lochy po porodzie.

Lochy niskoprośne

Zwierzęta należące do tej grupy technologicznej mają tendencję do otłuszczania się, a zbyt masywne maciory gorzej znoszą porody. Dlatego w tym okresie należy żywić je paszami o obniżonej zawartości energii. Aby zapobiec agresji związanej z odczuwaniem głodu poleca się podwyższenie poziomu włókna surowego, którego wysokie zawartości wpływają na uczucie sytości. 

Lochy wysokoprośne

W końcowym etapie ciąży poleca się zwiększenie stosunku białka do energii, aby zapewnić intensywnie rozwijającym się płodom odpowiednią ilość niezbędnych protein. 

Lochy karmiące

Ta grupa technologiczna powinna dostawać pasze najwyższej jakości, o bardzo dużej koncentracji składników pokarmowych w 1 kg mieszanki. Ponadto, dzienną porcję paszy dla świń powinno dostosować się do ilości ssących prosiąt. Konieczna jest także intensywna suplementacja wapnia.