Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Jak prawidłowo zbilansować paszę dla kur niosek i podnieść nieśność?

Prawidłowe i zbilansowane pożywienie dla kur i zapewnienie im odpowiednich warunków do życia jest kluczem do zdrowia ptactwa oraz zachowania wysokich wyników związanych z produkcją jaj.

Prawidłowo zbilansowana dieta a wyniki produkcyjne

Bardzo ważnym aspektem determinującym sposób żywienia kur niosek jest specyficzna budowa ich przewodu pokarmowego, który jest dość krótki w porównaniu do długości całego ciała. Kury nioski wykazują większe zapotrzebowanie energetyczne, co wynika z szybkiej przemiany materii, ale również z większej nieśności oraz ich aktywności w ciągu dnia. Pasza powinna być odpowiednio zbilansowana i powinna zawierać więcej składników odżywczych, a mniej włókna. Istotne w żywieniu kur niosek jest zapewnienie im wszystkich niezbędnych składników do budowy koścca i skorupy jaj – między innymi wapnia, fosforu czy sodu, a stosunek wapnia do fosforu przyswajalnego powinien wynosić 9:1. Hodowcy borykający się z trudnością w dostarczeniu odpowiedniej ilości wapnia mogą dodawać do paszy  muszle OYTA, których długi czas rozpuszczania przekłada się na odpowiednią obecność tego składnika we krwi.  Pasza dla kur poza zawartością składników do budowy kośćca powinna zawierać dużo witamin, takich jak: witamina A, E, B2, B6 oraz kwasów: nikotynowego, foliowego, pantotenowego. Dodatkowo musi mieć w składzie duże ilości biotyny. Zapotrzebowanie kur niosek na białko jest wysokie, ponieważ składnik ten zaopatruje ich organizmy w aminokwasy i wapń, które są niezbędne w budowaniu skorupy jaj oraz prawidłowym rozwoju jaja. Niedobór białka skutkuje większym spożyciem paszy, a co za tym idzie – większym otłuszczeniem ciała oraz spadkiem nieśności.

Inne czynniki wpływające na nieśność kur niosek

Poza odpowiednio zbilansowaną dietą bogatą w witaminy i minerały bardzo ważnym aspektem jest zapewnienie dobrostanu zwierząt, na który składa się:

  • Zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza w kurniku – optymalna temperatura powinna oscylować w granicach 21-25 stopni Celsjusza, natomiast wilgotność powietrza powinna być utrzymywana na poziomie 60-70%. Należy również pamiętać o swobodnym obiegu powietrza, tak, aby możliwe było usunięcie szkodliwych gazów i doprowadzanie świeżego powietrza,
  • ograniczenie stresu, który wpływa negatywnie na nieśność kur i obniża ich odporność,
  • warunki oświetleniowe – długość dnia wpływa na funkcjonowanie i fizjologię drobiu, a co za tym idzie – również na nieśność, dlatego w okresie zimowym zazwyczaj spada ilość znoszonych jaj. Rozwiązaniem, które zapewnia lepszą nieśność, jest zamontowanie sztucznego oświetlenia w kurniku i zapewnienie kurom co najmniej 14 -15 godzin światła w ciągu dnia.

Wysokie wskaźniki produkcyjne to coś, do czego dąży każdy hodowca drobiu. Zapewnienie kurom odpowiednio zbilansowanej diety oraz dobrostanu zaowocuje nie tylko wysokim wskaźnikiem nieśności, ale również utrzymaniem zwierząt w zdrowiu i dobrej kondycji.

Prawidłowe i zbilansowane pożywienie dla kur i zapewnienie im odpowiednich warunków do życia jest kluczem do zdrowia ptactwa oraz zachowania wysokich wyników związanych z produkcją jaj.

Prawidłowo zbilansowana dieta a wyniki produkcyjne

Bardzo ważnym aspektem determinującym sposób żywienia kur niosek jest specyficzna budowa ich przewodu pokarmowego, który jest dość krótki w porównaniu do długości całego ciała. Kury nioski wykazują większe zapotrzebowanie energetyczne, co wynika z szybkiej przemiany materii, ale również z większej nieśności oraz ich aktywności w ciągu dnia. Pasza powinna być odpowiednio zbilansowana i powinna zawierać więcej składników odżywczych, a mniej włókna. Istotne w żywieniu kur niosek jest zapewnienie im wszystkich niezbędnych składników do budowy koścca i skorupy jaj – między innymi wapnia, fosforu czy sodu, a stosunek wapnia do fosforu przyswajalnego powinien wynosić 9:1. Hodowcy borykający się z trudnością w dostarczeniu odpowiedniej ilości wapnia mogą dodawać do paszy  muszle OYTA, których długi czas rozpuszczania przekłada się na odpowiednią obecność tego składnika we krwi.  Pasza dla kur poza zawartością składników do budowy kośćca powinna zawierać dużo witamin, takich jak: witamina A, E, B2, B6 oraz kwasów: nikotynowego, foliowego, pantotenowego. Dodatkowo musi mieć w składzie duże ilości biotyny. Zapotrzebowanie kur niosek na białko jest wysokie, ponieważ składnik ten zaopatruje ich organizmy w aminokwasy i wapń, które są niezbędne w budowaniu skorupy jaj oraz prawidłowym rozwoju jaja. Niedobór białka skutkuje większym spożyciem paszy, a co za tym idzie – większym otłuszczeniem ciała oraz spadkiem nieśności.

Inne czynniki wpływające na nieśność kur niosek

Poza odpowiednio zbilansowaną dietą bogatą w witaminy i minerały bardzo ważnym aspektem jest zapewnienie dobrostanu zwierząt, na który składa się:

  • Zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza w kurniku – optymalna temperatura powinna oscylować w granicach 21-25 stopni Celsjusza, natomiast wilgotność powietrza powinna być utrzymywana na poziomie 60-70%. Należy również pamiętać o swobodnym obiegu powietrza, tak, aby możliwe było usunięcie szkodliwych gazów i doprowadzanie świeżego powietrza,
  • ograniczenie stresu, który wpływa negatywnie na nieśność kur i obniża ich odporność,
  • warunki oświetleniowe – długość dnia wpływa na funkcjonowanie i fizjologię drobiu, a co za tym idzie – również na nieśność, dlatego w okresie zimowym zazwyczaj spada ilość znoszonych jaj. Rozwiązaniem, które zapewnia lepszą nieśność, jest zamontowanie sztucznego oświetlenia w kurniku i zapewnienie kurom co najmniej 14 -15 godzin światła w ciągu dnia.

Wysokie wskaźniki produkcyjne to coś, do czego dąży każdy hodowca drobiu. Zapewnienie kurom odpowiednio zbilansowanej diety oraz dobrostanu zaowocuje nie tylko wysokim wskaźnikiem nieśności, ale również utrzymaniem zwierząt w zdrowiu i dobrej kondycji.