Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Jak karmić cielęta, by utrzymać je w dobrym zdrowiu?

Tempo wzrostu cielęcia oraz jego stan zdrowia w głównej mierze wpływają na cechy użytkowe przyszłej krowy. Wymusza to na hodowcach konieczność przestrzegania podstawowych zasad żywienia tej specyficznej grupy technologicznej. Jak karmić cielęta i jaką rolę w ich diecie odgrywają dodatki paszowe?

Żywienie cieląt w pierwszych dniach życia

Pierwsze trzy-cztery dni życia cielęcia to okres tak zwanego odpajania. W tym czasie młode zwierzę żywi się wyłącznie siarą pochodzącą od matki. Pominięcie tego etapu lub dostarczanie zbyt małej ilości pokarmu aż 2-3 krotnie zwiększa prawdopodobieństwo upadku cielęcia. Spowodowane jest to głównie faktem, iż siara jest bardzo bogata w substancje biorące udział w kształtowaniu odporności biernej zwierzęcia. Nie brak w niej również dużych ilości witamin, minerałów oraz białka.

Kolejne dni życia cielęcia (od 4 dnia życia do 45-90 dnia) to okres karmienia mlekiem lub mieszankami mlekozastępczymi. Przykładami tego typu preparatów mogą być między innymi preparat Isilac Select zawierający w swoim składzie wysokiej jakości serwatkę oraz suszone rozpyłowo oleje roślinne. W tym okresie do diety zwierzęcia wprowadza się również mieszanki paszowe (tak zwane pasze objętościowe) oraz suplementuje dodatki paszowe wspomagające jego rozwój. Taki profil żywienia cieląt ma za zadanie przygotować ich przewód pokarmowy na odstawienie mleka oraz przejście na pokarmy stałe.      

Dodatki paszowe w żywieniu cieląt

Konieczność ciągłej optymalizacji hodowli i nacisk prawny oraz konsumencki na chów bez antybiotyków wymusza konieczność stosowania dodatków paszowych. Przykładem tego typu preparatów mogą być produkty, tj.:

  • BACID AFG – granulowany dodatek o właściwościach konserwujących mieszanki paszowe. W swoim składzie zawiera kwasy organiczne naniesione na nośnik krzemionkowy. Jego stosowanie wpływa na redukcję liczby drobnoustrojów w paszy oraz stabilizuje mikroflorę jelitową cieląt.
  • Chelaty (MINTREX® Cu, Mn, Zn) – są doskonałym źródłem łatwo przyswajalnych mikroelementów niezbędnych do zrównoważonego rozwoju zwierząt. 

Tempo wzrostu cielęcia oraz jego stan zdrowia w głównej mierze wpływają na cechy użytkowe przyszłej krowy. Wymusza to na hodowcach konieczność przestrzegania podstawowych zasad żywienia tej specyficznej grupy technologicznej. Jak karmić cielęta i jaką rolę w ich diecie odgrywają dodatki paszowe?

Żywienie cieląt w pierwszych dniach życia

Pierwsze trzy-cztery dni życia cielęcia to okres tak zwanego odpajania. W tym czasie młode zwierzę żywi się wyłącznie siarą pochodzącą od matki. Pominięcie tego etapu lub dostarczanie zbyt małej ilości pokarmu aż 2-3 krotnie zwiększa prawdopodobieństwo upadku cielęcia. Spowodowane jest to głównie faktem, iż siara jest bardzo bogata w substancje biorące udział w kształtowaniu odporności biernej zwierzęcia. Nie brak w niej również dużych ilości witamin, minerałów oraz białka.

Kolejne dni życia cielęcia (od 4 dnia życia do 45-90 dnia) to okres karmienia mlekiem lub mieszankami mlekozastępczymi. Przykładami tego typu preparatów mogą być między innymi preparat Isilac Select zawierający w swoim składzie wysokiej jakości serwatkę oraz suszone rozpyłowo oleje roślinne. W tym okresie do diety zwierzęcia wprowadza się również mieszanki paszowe (tak zwane pasze objętościowe) oraz suplementuje dodatki paszowe wspomagające jego rozwój. Taki profil żywienia cieląt ma za zadanie przygotować ich przewód pokarmowy na odstawienie mleka oraz przejście na pokarmy stałe.      

Dodatki paszowe w żywieniu cieląt

Konieczność ciągłej optymalizacji hodowli i nacisk prawny oraz konsumencki na chów bez antybiotyków wymusza konieczność stosowania dodatków paszowych. Przykładem tego typu preparatów mogą być produkty, tj.:

  • BACID AFG – granulowany dodatek o właściwościach konserwujących mieszanki paszowe. W swoim składzie zawiera kwasy organiczne naniesione na nośnik krzemionkowy. Jego stosowanie wpływa na redukcję liczby drobnoustrojów w paszy oraz stabilizuje mikroflorę jelitową cieląt.
  • Chelaty (MINTREX® Cu, Mn, Zn) – są doskonałym źródłem łatwo przyswajalnych mikroelementów niezbędnych do zrównoważonego rozwoju zwierząt.