Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Hy-D® [25(OH)D3] jest metabolitem…

Hy-D® [25(OH)D3] jest metabolitem witaminy D3. Dostarcza on zwierzętom bardziej aktywną biologicznie witaminę D3.

HyD® jest wyjątkowym dodatkiem paszowym, który;
– Poprawia wytrzymałość i gęstość kości
– Zapewnia optymalny stan zdrowia i układu odpornościowego
– Poprawia wylęgowość jaj oraz jakość piskląt jednodniowych
– Polepsza jakość mięsa i jaj

METABOLIZM wit.D3
Jedynym niezawodnym źródłem wit.D3 dla drobiu jest pasza. Wit. D3 musi być najpierw wchłonięta w jelicie cienkim i przetransportowana do wątroby, gdzie jest poddawana biochemicznym procesom, zanim zostanie przekształcona do metabolitu wit.D3 [25(OH)D3]. Następnie jest transportowana do nerek, gdzie jest przekształcana w liczne metabolity, z których najważniejszy to [1,25(OH)2D3].

WYJĄTKOWY MECHANIZM DZIAŁANIA
Hy-D® pozwala ominąć pierwszy etap przemian metabolicznych w wątrobie i jest w większym stopniu wchłaniana w jelicie niż wit.D3. Dzięki temu aktywna biologicznie forma wit.D3 jest łatwiej dostępna i może być bezpośrednio wykorzystana przez organizm w dalszych procesach metabolicznych. Praktycznie oznacza to, że podanie aktywnej formy wit.D3 pomaga przezwyciężyć różne problemy zdrowotne a także jest to dostępne źródło wit.D3 w przypadku zaburzeń czynności wątroby.


MIĘSO DROBIOWE:

* Lepszy kościec
Podawanie Hy-D® pozwala na rozwinięcie u ptaków mocniejszego układu kostnego. Obniża to zachorowalność na kulawiznę i inne choroby układu szkieletowego.


* Lepszy przyrost i wykorzystanie paszy
Stosowanie Hy-D® powoduje, że ptaki wykorzystują w pełni potencjał genetyczny, co przekłada się na wymierne korzyści w postaci 2-3 % większych przyrostów masy oraz 1-2 % lepszego wykorzystania paszy.


* Większa wydajność mięsa
Mocny kościec pozwala ptakom na swobodne poruszanie się, a co za tym idzie regularne odżywianie.

* Mniejsza ilość odrzutów w zakładzie przetwórczym:
Zwiększona wytrzymałość kości pozwala skutkuje zmniejszoną ilością odrzutów i obniżeń klasyfikacji. Dodatkowo redukuje liczbę złamanych kości i odłamków kostnych w trakcie przerobu.

* Oczekiwania konsumenta
Przebarwienia mięsa są postrzegane przez konsumentów jako wada mięsa drobiowego. Syndrom „czarnej kości” polega na przebarwieniu mięsa stykającego się z kośćmi i może dotyczyć nawet ok.30% tuszek. Problem dotyczy wszystkich kości długich i jest szczególnie widoczny w przypadku mięsa mrożonego i gotowanego. Niedojrzałość układu kostnego w momencie uboju charakterystyczna dla ptaków szybko rosnących powoduje porowatość kości. Skutkuje to wyciekiem krwi i szpiku kostnego do otaczających tkanek, co powoduje zaciemnienie mięsa. Lepszy stan układu kostnego osiągany dzięki stosowaniu Hy-D® zmniejsza występowanie syndromu „czarnej kości”, a tym samych zwiększa zadowolenie konsumentów.

JAJA:
* Zwiększona gęstość kości
Hy-D® poprzez poprawę zmineralizowania kości zmniejsza występowanie zmęczenia klatkowego niosek i pogorszenie jakości skorupy jaj w późniejszym okresie nieśności

* Zwiększona wytrwałość nieśności
Stałe podawanie Hy-D® powoduje, ze nioski wykorzystują wapń i fosfor z paszy oraz ze swoich własnych rezerw kostnych w sposób wydajny i równomierny. Dzięki temu wyraźnie poprawia się trwałość nieśności, co daje wymierne korzyści w postaci zwiększonej produkcji jaj.

* Lepsza jakość skorupy
Hy-D® poprawia wytrzymałość skorup jaj, dzięki czemu zmniejsza się odsetek pękniętych jaj.

Hy-D® [25(OH)D3] jest metabolitem witaminy D3. Dostarcza on zwierzętom bardziej aktywną biologicznie witaminę D3.

HyD® jest wyjątkowym dodatkiem paszowym, który;
– Poprawia wytrzymałość i gęstość kości
– Zapewnia optymalny stan zdrowia i układu odpornościowego
– Poprawia wylęgowość jaj oraz jakość piskląt jednodniowych
– Polepsza jakość mięsa i jaj

METABOLIZM wit.D3
Jedynym niezawodnym źródłem wit.D3 dla drobiu jest pasza. Wit. D3 musi być najpierw wchłonięta w jelicie cienkim i przetransportowana do wątroby, gdzie jest poddawana biochemicznym procesom, zanim zostanie przekształcona do metabolitu wit.D3 [25(OH)D3]. Następnie jest transportowana do nerek, gdzie jest przekształcana w liczne metabolity, z których najważniejszy to [1,25(OH)2D3].

WYJĄTKOWY MECHANIZM DZIAŁANIA
Hy-D® pozwala ominąć pierwszy etap przemian metabolicznych w wątrobie i jest w większym stopniu wchłaniana w jelicie niż wit.D3. Dzięki temu aktywna biologicznie forma wit.D3 jest łatwiej dostępna i może być bezpośrednio wykorzystana przez organizm w dalszych procesach metabolicznych. Praktycznie oznacza to, że podanie aktywnej formy wit.D3 pomaga przezwyciężyć różne problemy zdrowotne a także jest to dostępne źródło wit.D3 w przypadku zaburzeń czynności wątroby.


MIĘSO DROBIOWE:

* Lepszy kościec
Podawanie Hy-D® pozwala na rozwinięcie u ptaków mocniejszego układu kostnego. Obniża to zachorowalność na kulawiznę i inne choroby układu szkieletowego.


* Lepszy przyrost i wykorzystanie paszy
Stosowanie Hy-D® powoduje, że ptaki wykorzystują w pełni potencjał genetyczny, co przekłada się na wymierne korzyści w postaci 2-3 % większych przyrostów masy oraz 1-2 % lepszego wykorzystania paszy.


* Większa wydajność mięsa
Mocny kościec pozwala ptakom na swobodne poruszanie się, a co za tym idzie regularne odżywianie.

* Mniejsza ilość odrzutów w zakładzie przetwórczym:
Zwiększona wytrzymałość kości pozwala skutkuje zmniejszoną ilością odrzutów i obniżeń klasyfikacji. Dodatkowo redukuje liczbę złamanych kości i odłamków kostnych w trakcie przerobu.

* Oczekiwania konsumenta
Przebarwienia mięsa są postrzegane przez konsumentów jako wada mięsa drobiowego. Syndrom „czarnej kości” polega na przebarwieniu mięsa stykającego się z kośćmi i może dotyczyć nawet ok.30% tuszek. Problem dotyczy wszystkich kości długich i jest szczególnie widoczny w przypadku mięsa mrożonego i gotowanego. Niedojrzałość układu kostnego w momencie uboju charakterystyczna dla ptaków szybko rosnących powoduje porowatość kości. Skutkuje to wyciekiem krwi i szpiku kostnego do otaczających tkanek, co powoduje zaciemnienie mięsa. Lepszy stan układu kostnego osiągany dzięki stosowaniu Hy-D® zmniejsza występowanie syndromu „czarnej kości”, a tym samych zwiększa zadowolenie konsumentów.

JAJA:
* Zwiększona gęstość kości
Hy-D® poprzez poprawę zmineralizowania kości zmniejsza występowanie zmęczenia klatkowego niosek i pogorszenie jakości skorupy jaj w późniejszym okresie nieśności

* Zwiększona wytrwałość nieśności
Stałe podawanie Hy-D® powoduje, ze nioski wykorzystują wapń i fosfor z paszy oraz ze swoich własnych rezerw kostnych w sposób wydajny i równomierny. Dzięki temu wyraźnie poprawia się trwałość nieśności, co daje wymierne korzyści w postaci zwiększonej produkcji jaj.

* Lepsza jakość skorupy
Hy-D® poprawia wytrzymałość skorup jaj, dzięki czemu zmniejsza się odsetek pękniętych jaj.