Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Hodowla brojlerów – poznaj najważniejsze aspekty

Hodowla zwierząt gospodarskich wymaga fachowej wiedzy i odpowiedniego przygotowania. Nie inaczej jest w przypadku brojlerów, czyli zwierząt, które hoduje się w celu szybkiej i maksymalnej produkcji dobrej jakości mięsa. Poznaj najważniejsze aspekty związane z utrzymaniem zdrowego i wydajnego ekonomicznie stada brojlerów.

Trzy rodzaje prowadzonego chowu

Ze względu na specyfikę prowadzonej hodowli, wyróżnia się jej trzy rodzaje. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją są to:

  • chów intensywny
  • chów półintensywny
  • chów ekstensywny

W chowie intensywnym wyróżnia się systemy utrzymania brojlerów ściółkowo-rusztowy oraz na głębokiej ściółce. Ten pierwszy charakteryzuje się tym, że zwierzęta znajdują się na platformie i nie mają bezpośredniego kontaktu ze ściółką, co ułatwia utrzymanie warunków higienicznych. Przy chowie intensywnym ubój brojlerów następuje w okolicach 39-42 dnia życia. Wówczas zwierzęta powinny już osiągnąć maksymalną masę w granicach 2,5 kilograma.

Chów półintensywny ukierunkowany jest na nieco wolniejszy przyrost masy ciała zwierząt. Ubój następuje w okolicach 56. dnia życia brojlerów. Trzecim z rodzajów jest chów ekstensywny. W tym wypadku brojlery przybierają na masie najwolniej, a w użyciu pozostają przede wszystkim pasze własne. Ubój następuje nie szybciej niż w 12. tygodniu życia zwierząt. Chów ekstensywny stosowany jest głównie w małych przydomowych hodowlach oraz w produkcji ekologicznej.

Żywienie brojlerów – jeden z kluczowych aspektów hodowli

Jednym z kluczowych aspektów hodowli brojlerów jest ich żywienie. Tu rodzaj pokarmu dostosowywany jest bezpośrednio do wybranego systemu chowu. Wszystko po to, aby zapewnić zwierzętom optymalne wartości odżywcze w podawanym pokarmie i zadbać o uzyskanie przez nie oczekiwanego wzrostu. Przy chowie intensywnym rekomenduje się pasze pełnoporcjowe, które są bogate w energię i białko. Dzięki temu można uzyskać dynamiczny wzrost masy ciała brojlerów w relatywnie krótkim czasie.

Przy chowie półintensywnym zwierzęta do 6. tygodnia otrzymują paszę identyczną, jak w przypadku systemu intensywnego. W dalszej fazie żywienie drobiu skupia się na podawaniu zbóż, co nieco spowalnia przyrosty o około dwa tygodnie. Chów ekstensywny polega na podawaniu brojlerom zbóż, zielonek i roślin okopowych. Zazwyczaj gospodarze decydują się na tworzenie mieszanek paszowych we własnym zakresie.

Jakie pasze stosować przy brojlerach?

Szczegółowy skład paszy dla brojlerów należy dostosować bezpośrednio do warunków hodowli oraz stanu stada. Im niższa temperatura w kurniku, tym pokarm powinien być bardziej kaloryczny, ponieważ zwierzęta potrzebują więcej energii. Standardowo w żywieniu brojlerów stosuje się gotowe premiksy dla drobiu i mieszanki paszowe. W zależności od stanu rozwoju zwierząt można wymienić takie typy mieszanek jak: starter, prestarter, grower i finiszer. Każda z nich różni się składem, właściwościami odżywczymi i wielkością granulatu.

Na początku stosuje się mieszanki typu prestarter. Kury powinny otrzymywać je do około 5. dnia życia. Później należy przejść na startery podawane do 14. dnia życia. Kolejną mieszanką jest grower – to ona odpowiada za dynamiczny przyrost masy mięśniowej zwierząt. Mieszankę grower wyłącza się na 7-14 dni przed planowanym ubojem. W ostatniej fazie wzrostu brojlerów stosowany jest finiszer.

Warunki higieniczne i odpowiednia temperatura

Zadaniem właściciela stada brojlerów jest zadbanie o dobre warunki higieniczne. Niezależnie od liczby sztuk drobiu, należy regularnie sprzątać kurniki oraz zapewniać zwierzętom dostęp do dobrej jakości karmy i świeżej wody. Im gorsze warunki higieniczne, tym większe ryzyko upadków. Odnotowuje się je zwłaszcza w pierwszych dwóch tygodniach życia zwierząt, gdy są one najbardziej narażone na choroby. Jakiekolwiek zaniedbania ze strony hodowcy wiążą się ze stratami finansowymi.

Pomieszczenia do hodowli brojlerów powinny być zdezynfekowane. Ściółka powinna być czysta, sucha oraz charakteryzować się dobrymi właściwościami chłonnymi. Standardem w polskich gospodarstwach jest wykorzystywanie w tym celu słomy. Nie bez znaczenia jest też wentylacja. Dobrze działający system wentylacyjny przełoży się na lepszą atmosferę i jakość powietrza w kurniku. Ponadto hodowca musi zadbać o odpowiednią temperaturę w kurniku. W pierwszym tygodniu pisklęta potrzebują temperatury na poziomie około 33℃. Później powinna stopniowo spadać, ponieważ ptaki same z siebie zaczną generować więcej ciepła. Prowadząc hodowlę brojlerów, należy również zadbać o dobrą izolację kurnika. Wpłynie to na utrzymanie optymalnej temperatury zarówno podczas letnich upałów, jak i zimowych mrozów.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Na wydajność prowadzonej hodowli brojlerów wpływa jeszcze kilka aspektów. Do hodowli powinny być przeznaczone tylko zdrowe osobniki. Wówczas optymalizuje się przyrosty i minimalizuje ryzyko upadków. Ponadto hodowca powinien stale monitorować rozwój stada pod kątem ewentualnych chorób lub niedoborów składników odżywczych. W przypadku mniejszego doświadczenia warto skonsultować się z weterynarzem lub bardziej doświadczonym hodowcą.

Jeżeli hodujesz brojlery i szukasz wysokiej jakości mieszanek paszowych, to zachęcamy do zapoznania się z ofertą BAS-Pol. Nasi eksperci przygotowali starannie dobrane pasze dla drobiu, dzięki którym zwiększysz efektywność prowadzonej hodowli.

Hodowla zwierząt gospodarskich wymaga fachowej wiedzy i odpowiedniego przygotowania. Nie inaczej jest w przypadku brojlerów, czyli zwierząt, które hoduje się w celu szybkiej i maksymalnej produkcji dobrej jakości mięsa. Poznaj najważniejsze aspekty związane z utrzymaniem zdrowego i wydajnego ekonomicznie stada brojlerów.

Trzy rodzaje prowadzonego chowu

Ze względu na specyfikę prowadzonej hodowli, wyróżnia się jej trzy rodzaje. Zgodnie z przyjętą klasyfikacją są to:

  • chów intensywny
  • chów półintensywny
  • chów ekstensywny

W chowie intensywnym wyróżnia się systemy utrzymania brojlerów ściółkowo-rusztowy oraz na głębokiej ściółce. Ten pierwszy charakteryzuje się tym, że zwierzęta znajdują się na platformie i nie mają bezpośredniego kontaktu ze ściółką, co ułatwia utrzymanie warunków higienicznych. Przy chowie intensywnym ubój brojlerów następuje w okolicach 39-42 dnia życia. Wówczas zwierzęta powinny już osiągnąć maksymalną masę w granicach 2,5 kilograma.

Chów półintensywny ukierunkowany jest na nieco wolniejszy przyrost masy ciała zwierząt. Ubój następuje w okolicach 56. dnia życia brojlerów. Trzecim z rodzajów jest chów ekstensywny. W tym wypadku brojlery przybierają na masie najwolniej, a w użyciu pozostają przede wszystkim pasze własne. Ubój następuje nie szybciej niż w 12. tygodniu życia zwierząt. Chów ekstensywny stosowany jest głównie w małych przydomowych hodowlach oraz w produkcji ekologicznej.

Żywienie brojlerów – jeden z kluczowych aspektów hodowli

Jednym z kluczowych aspektów hodowli brojlerów jest ich żywienie. Tu rodzaj pokarmu dostosowywany jest bezpośrednio do wybranego systemu chowu. Wszystko po to, aby zapewnić zwierzętom optymalne wartości odżywcze w podawanym pokarmie i zadbać o uzyskanie przez nie oczekiwanego wzrostu. Przy chowie intensywnym rekomenduje się pasze pełnoporcjowe, które są bogate w energię i białko. Dzięki temu można uzyskać dynamiczny wzrost masy ciała brojlerów w relatywnie krótkim czasie.

Przy chowie półintensywnym zwierzęta do 6. tygodnia otrzymują paszę identyczną, jak w przypadku systemu intensywnego. W dalszej fazie żywienie drobiu skupia się na podawaniu zbóż, co nieco spowalnia przyrosty o około dwa tygodnie. Chów ekstensywny polega na podawaniu brojlerom zbóż, zielonek i roślin okopowych. Zazwyczaj gospodarze decydują się na tworzenie mieszanek paszowych we własnym zakresie.

Jakie pasze stosować przy brojlerach?

Szczegółowy skład paszy dla brojlerów należy dostosować bezpośrednio do warunków hodowli oraz stanu stada. Im niższa temperatura w kurniku, tym pokarm powinien być bardziej kaloryczny, ponieważ zwierzęta potrzebują więcej energii. Standardowo w żywieniu brojlerów stosuje się gotowe premiksy dla drobiu i mieszanki paszowe. W zależności od stanu rozwoju zwierząt można wymienić takie typy mieszanek jak: starter, prestarter, grower i finiszer. Każda z nich różni się składem, właściwościami odżywczymi i wielkością granulatu.

Na początku stosuje się mieszanki typu prestarter. Kury powinny otrzymywać je do około 5. dnia życia. Później należy przejść na startery podawane do 14. dnia życia. Kolejną mieszanką jest grower – to ona odpowiada za dynamiczny przyrost masy mięśniowej zwierząt. Mieszankę grower wyłącza się na 7-14 dni przed planowanym ubojem. W ostatniej fazie wzrostu brojlerów stosowany jest finiszer.

Warunki higieniczne i odpowiednia temperatura

Zadaniem właściciela stada brojlerów jest zadbanie o dobre warunki higieniczne. Niezależnie od liczby sztuk drobiu, należy regularnie sprzątać kurniki oraz zapewniać zwierzętom dostęp do dobrej jakości karmy i świeżej wody. Im gorsze warunki higieniczne, tym większe ryzyko upadków. Odnotowuje się je zwłaszcza w pierwszych dwóch tygodniach życia zwierząt, gdy są one najbardziej narażone na choroby. Jakiekolwiek zaniedbania ze strony hodowcy wiążą się ze stratami finansowymi.

Pomieszczenia do hodowli brojlerów powinny być zdezynfekowane. Ściółka powinna być czysta, sucha oraz charakteryzować się dobrymi właściwościami chłonnymi. Standardem w polskich gospodarstwach jest wykorzystywanie w tym celu słomy. Nie bez znaczenia jest też wentylacja. Dobrze działający system wentylacyjny przełoży się na lepszą atmosferę i jakość powietrza w kurniku. Ponadto hodowca musi zadbać o odpowiednią temperaturę w kurniku. W pierwszym tygodniu pisklęta potrzebują temperatury na poziomie około 33℃. Później powinna stopniowo spadać, ponieważ ptaki same z siebie zaczną generować więcej ciepła. Prowadząc hodowlę brojlerów, należy również zadbać o dobrą izolację kurnika. Wpłynie to na utrzymanie optymalnej temperatury zarówno podczas letnich upałów, jak i zimowych mrozów.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Na wydajność prowadzonej hodowli brojlerów wpływa jeszcze kilka aspektów. Do hodowli powinny być przeznaczone tylko zdrowe osobniki. Wówczas optymalizuje się przyrosty i minimalizuje ryzyko upadków. Ponadto hodowca powinien stale monitorować rozwój stada pod kątem ewentualnych chorób lub niedoborów składników odżywczych. W przypadku mniejszego doświadczenia warto skonsultować się z weterynarzem lub bardziej doświadczonym hodowcą.

Jeżeli hodujesz brojlery i szukasz wysokiej jakości mieszanek paszowych, to zachęcamy do zapoznania się z ofertą BAS-Pol. Nasi eksperci przygotowali starannie dobrane pasze dla drobiu, dzięki którym zwiększysz efektywność prowadzonej hodowli.