Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Enzymy paszowe

Enzymy paszowe

w ofercie mieszaniny enzymów: na „świeże zboża”, fitaza, ksylanaza z pektynazami i hemicelulazami, proteaza.

Większość fosforu w roślinnych materiałach paszowych występuje w formie fityny, która jest niedostępna dla zwierząt nieprzeżuwających, czyli w praktyce rolniczej dla trzody chlewnej i drobiu. Zastosowanie fitazy pozwala na uwolnienie fosforu zawartego w zbożach i roślinach oleistych. Dodatkowo dzięki rozłożeniu struktur fitynowych udostępnia wapń, magnez i mikroelementy a także aminokwasy związane z fityną.

Ksylanaza udostępnia polisacharydy nieskrobiowe podwyższając lepkość treści pokarmowej i zwiększając dostępność składników odżywczych, przeznaczona do stosowania w paszach opartych na zbożach.

Pektynazy i hemicelulazy, specjalnie dobrane do rozkładu włókna roślinnych surowców białkowych, poprawiają strawność pasz zawierających śrutę sojową, rzepakową i słonecznikową.

Zastosowanie czystej proteazy obniża koszt żywienia dzięki maksymalnemu wykorzystaniu białka dostarczonego w mieszance oraz polepszeniu jego wartości odżywczej.

Pliki do pobrania: