Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Efektywne żywienie prosiąt w pigułce

Do 12 tygodnia swojego życia świnia jest prosięciem. Zazwyczaj w pierwszych 4-tygodniach jest ono karmione pokarmem matczynym przez lochę. Po tym okresie najczęściej zostaje odstawione i największego znaczenia nabiera zapewnienie mu efektywnego żywienia. Zatem na co zwracać uwagę przy karmieniu prosiąt od 4 do 12 tygodnia życia? Jakie znaczenie ekonomiczne i praktyczne ma produkcja paszy na potrzeby własne? Więcej na ten temat w dalszej części naszego krótkiego artykułu.

Kiedy prosięta można odstawić od lochy?

Konieczność ciągłej ekonomizacji produkcji wymusza na hodowcach jak najszybsze odstawianie prosiąt od loch. Należy jednak pamiętać, iż zbyt wczesna próba rozłączenia jest dla młodego zwierzęcia niekorzystna. W głównej mierze wynika to z faktu, iż młode prosięta mają jeszcze słabo rozwinięty układ odpornościowy, a ich odporność ma głównie charakter bierny (przeciwciała dostarczane z mlekiem lochy). To z kolei może się przekładać na większą śmiertelność i gorsze wyniki finansowe.

Z zasady przyjmuje się, iż prosięta należy odstawić od lochy po 4 tygodniach życia. Podejmując decyzję, należy jednak wziąć pod uwagę również inne czynniki – odstawiane prosię powinno mieć średnią wagę 7,5-8,0 kg (odsetek prosiąt w stadzie poniżej 6 kg nie powinien przekraczać 10%).

Efektywne żywienie prosiąt – podstawowe zasady

Jednym z podstawowych parametrów, na które musi zwracać uwagę hodowca prosiąt, jest ładunek energetyczny w kilogramie podawanej porcji. Według polskich wytycznych powinien on wynosić 14 MJ/kg (13,6 według wytycznych niemieckich). Ważne są również składniki wykorzystywane do komponowania paszy. Tak więc podstawowym jej składnikiem powinny być wysokoenergetyczne zboża zawierające dużą ilość związków bezazotowych (kukurydza, pszenica). Jako dodatkowe źródło energii mogą być wykorzystane średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCFA).

W żywieniu prosiąt, oprócz ładunku energetycznego paszy, istotna jest również zawartość białka bogatego w aminokwasy egzogenne (główne składniki budulcowe organizmu). Normy polskie, jak i niemieckie zakładają, iż podaż tego składnika dla prosiąt powinna wynosić około 190 gramów. Tak wysoką zawartość białka można osiągnąć dzięki dodatkom mlecznym (na przykład mleko pełne w proszku czy też serwatka w proszku), mączce rybnej (maksymalnie 5-6% objętości paszy) oraz suszonej krwi (maksymalnie 4-5% objętości paszy).

Żywienie prosiąt jest kluczowe, jeśli chodzi o ich dalszy rozwój i wydajność produkcji. Stąd też produkcja paszy na własny użytek i jej komponowanie z uwzględnieniem cech hodowanego inwentarza wydaje się uzasadnione ekonomicznie i praktycznie. 

Do 12 tygodnia swojego życia świnia jest prosięciem. Zazwyczaj w pierwszych 4-tygodniach jest ono karmione pokarmem matczynym przez lochę. Po tym okresie najczęściej zostaje odstawione i największego znaczenia nabiera zapewnienie mu efektywnego żywienia. Zatem na co zwracać uwagę przy karmieniu prosiąt od 4 do 12 tygodnia życia? Jakie znaczenie ekonomiczne i praktyczne ma produkcja paszy na potrzeby własne? Więcej na ten temat w dalszej części naszego krótkiego artykułu.

Kiedy prosięta można odstawić od lochy?

Konieczność ciągłej ekonomizacji produkcji wymusza na hodowcach jak najszybsze odstawianie prosiąt od loch. Należy jednak pamiętać, iż zbyt wczesna próba rozłączenia jest dla młodego zwierzęcia niekorzystna. W głównej mierze wynika to z faktu, iż młode prosięta mają jeszcze słabo rozwinięty układ odpornościowy, a ich odporność ma głównie charakter bierny (przeciwciała dostarczane z mlekiem lochy). To z kolei może się przekładać na większą śmiertelność i gorsze wyniki finansowe.

Z zasady przyjmuje się, iż prosięta należy odstawić od lochy po 4 tygodniach życia. Podejmując decyzję, należy jednak wziąć pod uwagę również inne czynniki – odstawiane prosię powinno mieć średnią wagę 7,5-8,0 kg (odsetek prosiąt w stadzie poniżej 6 kg nie powinien przekraczać 10%).

Efektywne żywienie prosiąt – podstawowe zasady

Jednym z podstawowych parametrów, na które musi zwracać uwagę hodowca prosiąt, jest ładunek energetyczny w kilogramie podawanej porcji. Według polskich wytycznych powinien on wynosić 14 MJ/kg (13,6 według wytycznych niemieckich). Ważne są również składniki wykorzystywane do komponowania paszy. Tak więc podstawowym jej składnikiem powinny być wysokoenergetyczne zboża zawierające dużą ilość związków bezazotowych (kukurydza, pszenica). Jako dodatkowe źródło energii mogą być wykorzystane średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCFA).

W żywieniu prosiąt, oprócz ładunku energetycznego paszy, istotna jest również zawartość białka bogatego w aminokwasy egzogenne (główne składniki budulcowe organizmu). Normy polskie, jak i niemieckie zakładają, iż podaż tego składnika dla prosiąt powinna wynosić około 190 gramów. Tak wysoką zawartość białka można osiągnąć dzięki dodatkom mlecznym (na przykład mleko pełne w proszku czy też serwatka w proszku), mączce rybnej (maksymalnie 5-6% objętości paszy) oraz suszonej krwi (maksymalnie 4-5% objętości paszy).

Żywienie prosiąt jest kluczowe, jeśli chodzi o ich dalszy rozwój i wydajność produkcji. Stąd też produkcja paszy na własny użytek i jej komponowanie z uwzględnieniem cech hodowanego inwentarza wydaje się uzasadnione ekonomicznie i praktycznie.