Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Dlaczego do paszy zwierząt dodaje się kwaśny węglan sodu?

Wytwarzając pasze samodzielnie we własnym gospodarstwie rolnym należy prawidłowo bilansować receptury dla poszczególnych rodzajów pasz. Niedobór niektórych składników w paszy pobieranej przez zwierzęta może wpływać na zahamowanie wzrostu, co w ogólnym rozrachunku prowadzi do obniżenia wyniku produkcyjnego. Jednym z takich składników jest sód, a surowcem który może uzupełnić jego niedobory w paszy jest kwaśny węglan sodu.

Dodatek do pasz – kwaśny węglan sodu

W paszach pochodzenia roślinnego, a więc też w zbożach, które są podstawowym surowcem paszowym, sód występuje w niewystarczających ilościach. Nieco więcej sodu zawierają pasze pochodzenia zwierzęcego, np. mączka rybna, serwatka. Stąd konieczne jest uzupełnianie dawki pokarmowej tym makroelementem. Można to robić korzystając z dwóch surowców; chlorku sodu (soli kuchennej) oraz kwaśnego węglanu sodu (sody spożywczej). Przy bilansowaniu pasz lepiej jest zastosować kwaśny węglan sodu, ponieważ jest on źródłem samego sodu, natomiast chlorek sodu dodatkowo dostarcza chlor, którego nadmiar może być szkodliwy. Niedobór sodu może powodować utratę apetytu, a co za tym idzie mniejsze pobranie paszy i silne zahamowanie wzrostu. Z kolei nadmiar sodu skutkuje zaburzeniami pracy serca i zwiększonym wydalaniem wody, co pogarsza jakość ściółki i ogólnie warunki sanitarne w pomieszczeniach. Biorąc powyższe pod uwagę należy prawidłowo ustalić dawkę kwaśnego węglanu sodu niezbędną zwierzętom do prawidłowego funkcjonowania i produkcji zapewniającej oczekiwane wyniki produkcyjne.

Wytwarzając pasze samodzielnie we własnym gospodarstwie rolnym należy prawidłowo bilansować receptury dla poszczególnych rodzajów pasz. Niedobór niektórych składników w paszy pobieranej przez zwierzęta może wpływać na zahamowanie wzrostu, co w ogólnym rozrachunku prowadzi do obniżenia wyniku produkcyjnego. Jednym z takich składników jest sód, a surowcem który może uzupełnić jego niedobory w paszy jest kwaśny węglan sodu.

Dodatek do pasz – kwaśny węglan sodu

W paszach pochodzenia roślinnego, a więc też w zbożach, które są podstawowym surowcem paszowym, sód występuje w niewystarczających ilościach. Nieco więcej sodu zawierają pasze pochodzenia zwierzęcego, np. mączka rybna, serwatka. Stąd konieczne jest uzupełnianie dawki pokarmowej tym makroelementem. Można to robić korzystając z dwóch surowców; chlorku sodu (soli kuchennej) oraz kwaśnego węglanu sodu (sody spożywczej). Przy bilansowaniu pasz lepiej jest zastosować kwaśny węglan sodu, ponieważ jest on źródłem samego sodu, natomiast chlorek sodu dodatkowo dostarcza chlor, którego nadmiar może być szkodliwy. Niedobór sodu może powodować utratę apetytu, a co za tym idzie mniejsze pobranie paszy i silne zahamowanie wzrostu. Z kolei nadmiar sodu skutkuje zaburzeniami pracy serca i zwiększonym wydalaniem wody, co pogarsza jakość ściółki i ogólnie warunki sanitarne w pomieszczeniach. Biorąc powyższe pod uwagę należy prawidłowo ustalić dawkę kwaśnego węglanu sodu niezbędną zwierzętom do prawidłowego funkcjonowania i produkcji zapewniającej oczekiwane wyniki produkcyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *