Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Czym natłuszczać paszę dla zwierząt? Olejem sojowym!

Prawidłowo przygotowana pasza dla zwierząt

Jednym z podstawowych problemów, przed jakimi stają hodowcy zwierząt gospodarskich,jest wybór odpowiedniej paszy. Dobrze zbilansowana pasza powinna dostarczać wszystkie niezbędne składniki pokarmowe oraz energię z uwzględnieniem różnych poziomów zapotrzebowania dla różnych grup zwierząt. Podstawowym źródłem energii w paszy są tłuszcze, w szczególności oleje paszowe. Stąd natłuszczanie paszy jest konieczne, jeżeli  pasza ma być odpowiednio zbilansowana. Obecnie metaboliczne zapotrzebowanie na energię wynosi 11,5 MJ dla kur niosek,  13,4 MJ dla kurcząt rzeźnych oraz 13 – 14 MJ dla trzody chlewnej (w zależności od grupy zwierząt). Bardzo trudno jest uzyskać tak wysoki wskaźnik energetyczny bez użycia oleju natłuszczającego, szczególnie w hodowli młodych zwierząt, gdyż spożywają one stosunkowo niewielkie ilości paszy. Ponadto w początkowych fazach wzrostu i rozwoju zwierząt stosowanie oleju jest wskazane, ze względu na jego wpływ na prawidłowy rozwój tkanek.

Wzbogacony dieta

Hodowcy do natłuszczania stosują różnego rodzaju oleje, jednak ze względu na wartość odżywczą, strawność i jakość poleca się olej sojowy. Poza oczywistą korzyścią z natłuszczania pasz jaką jest  uzupełnienie niedoboru kalorycznego, stosowanie oleju sojowego może przynieść wiele innych korzyści. Dodatkowe zalety oleju sojowego wynikają z korzystnego i unikalnego składu kwasów tłuszczowych. Stanowi on bogate źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, takich jak kwas linolowy i linolenowy oraz kwasu jednonienasyconego – kwasu oleinowego. Kwasy linolowy i linolenowy są to bardzo ważne z punku widzenia odżywiania kwasy, ponieważ wykazują działanie prozdrowotne. Stanowią one w organizmie bazę do budowy wielu ważnych substancji wchodzących w skład tkanek lub regulujących wiele ważnych czynności fizjologicznych. Stosowanie tego oleju ma także pozytywny wpływ na organizm ze względu to, że zawiera duże ilości witaminy K i E oraz, jako nieliczny z olei, sporą dawkę lecytyny, flawonoidów i steroli. Olej sojowy wywiera pozytywny wpływ na jakość tuszek drobiowych.

Zastosowanie oleju sojowego

Hodowcy, którzy stosowali olej sojowy zamiast innych tłuszczów, zauważyli poprawę stanu maszyn na linii produkcyjnej, które wyglądały dużo czyściej niż po użyciu innych tłuszczów, szczególnie zwierzęcych. Wiąże się to z jakością oleju sojowego, która nadal pozostaje bezkonkurencyjna. Dodatkową zaletą oleju sojowego, z punktu widzenia technologicznego,  jest to, że przeciwdziała pyleniu paszy, przez co pozwala ograniczyć nakłady pracy na czyszczenie mieszalni.

Prawidłowo przygotowana pasza dla zwierząt

Jednym z podstawowych problemów, przed jakimi stają hodowcy zwierząt gospodarskich,jest wybór odpowiedniej paszy. Dobrze zbilansowana pasza powinna dostarczać wszystkie niezbędne składniki pokarmowe oraz energię z uwzględnieniem różnych poziomów zapotrzebowania dla różnych grup zwierząt. Podstawowym źródłem energii w paszy są tłuszcze, w szczególności oleje paszowe. Stąd natłuszczanie paszy jest konieczne, jeżeli  pasza ma być odpowiednio zbilansowana. Obecnie metaboliczne zapotrzebowanie na energię wynosi 11,5 MJ dla kur niosek,  13,4 MJ dla kurcząt rzeźnych oraz 13 – 14 MJ dla trzody chlewnej (w zależności od grupy zwierząt). Bardzo trudno jest uzyskać tak wysoki wskaźnik energetyczny bez użycia oleju natłuszczającego, szczególnie w hodowli młodych zwierząt, gdyż spożywają one stosunkowo niewielkie ilości paszy. Ponadto w początkowych fazach wzrostu i rozwoju zwierząt stosowanie oleju jest wskazane, ze względu na jego wpływ na prawidłowy rozwój tkanek.

Wzbogacony dieta

Hodowcy do natłuszczania stosują różnego rodzaju oleje, jednak ze względu na wartość odżywczą, strawność i jakość poleca się olej sojowy. Poza oczywistą korzyścią z natłuszczania pasz jaką jest  uzupełnienie niedoboru kalorycznego, stosowanie oleju sojowego może przynieść wiele innych korzyści. Dodatkowe zalety oleju sojowego wynikają z korzystnego i unikalnego składu kwasów tłuszczowych. Stanowi on bogate źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, takich jak kwas linolowy i linolenowy oraz kwasu jednonienasyconego – kwasu oleinowego. Kwasy linolowy i linolenowy są to bardzo ważne z punku widzenia odżywiania kwasy, ponieważ wykazują działanie prozdrowotne. Stanowią one w organizmie bazę do budowy wielu ważnych substancji wchodzących w skład tkanek lub regulujących wiele ważnych czynności fizjologicznych. Stosowanie tego oleju ma także pozytywny wpływ na organizm ze względu to, że zawiera duże ilości witaminy K i E oraz, jako nieliczny z olei, sporą dawkę lecytyny, flawonoidów i steroli. Olej sojowy wywiera pozytywny wpływ na jakość tuszek drobiowych.

Zastosowanie oleju sojowego

Hodowcy, którzy stosowali olej sojowy zamiast innych tłuszczów, zauważyli poprawę stanu maszyn na linii produkcyjnej, które wyglądały dużo czyściej niż po użyciu innych tłuszczów, szczególnie zwierzęcych. Wiąże się to z jakością oleju sojowego, która nadal pozostaje bezkonkurencyjna. Dodatkową zaletą oleju sojowego, z punktu widzenia technologicznego,  jest to, że przeciwdziała pyleniu paszy, przez co pozwala ograniczyć nakłady pracy na czyszczenie mieszalni.