Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

Biegunki u prosiąt, a zakwaszacze

Jednym z podstawowych warunków uniknięcia problemów okołoodsadzeniowych u prosiąt (takich jak obrzękówka czy biegunka) jest odpowiedni dobór do produkcji prestarterów i starterów wysokiej jakości oraz zastosowanie surowców paszowych o możliwie najniższej tzw. „pojemności buforowej”. Wartość ta wyrażana jest w mmol HCL/kg i dla większości komponentów jest bardzo wysoka – w porównaniu np. do mleka, które zakwasza się bardzo łatwo. I tak dla powszechnie stosowanych materiałów paszowych pojemność buforowa kształtuje się następująco: kreda – aż 20018, dlatego wskazane jest zastępowanie jej przez mrówczan wapnia – tylko 8692; śruta sojowa- 896, podczas gdy białko ziemniaka tylko- 500; fosforan 1-Ca – 4900, fosforan 2-Ca – 6893; jęczmień – 209 a kukurydza – 170. Wartość tę można jednak modyfikować (obniżać) poprzez odpowiedni dobór kwasów/soli w oparciu o ich właściwości zakwaszające.

Innym czynnikiem doboru kwasów/soli jest ich wpływ na rozwój patogennych mikroorganizmów zasiedlające środowisko układu pokarmowego. Zastosowanie odpowiednio dobranych zakwaszaczy konwencjonalnych wspomaga procesy trawienne (aktywacja enzymów żołądkowych przez obniżenie pH) oraz barierę dla bakterii patogennych jaką jest żołądek (redukcja pH). W dalszych częściach przewodu pokarmowego (jelita) najefektywniejsze oddziaływanie anty-mikrobiologiczne przeciw specyficznym patogenom wykazują chronione formy zakwaszaczy (np. kw. sorbowy, benzoesowy, fumarowy etc.). Forma chroniona gwarantuje szybkie i skuteczne pasażowanie przez żołądek, a następnie stopniowe uwalnianie z produktu składników aktywnych w odcinku jelitowym, co jest najistotniejsze dla efektywności działania.

Zastosowanie odpowiednich zakwaszaczy daje wymierne korzyści, przede wszystkim w postaci ograniczenia występowania biegunek i innych schorzeń, których przyczyną jest nieprawidłowa praca przewodu pokarmowego.

Jednym z podstawowych warunków uniknięcia problemów okołoodsadzeniowych u prosiąt (takich jak obrzękówka czy biegunka) jest odpowiedni dobór do produkcji prestarterów i starterów wysokiej jakości oraz zastosowanie surowców paszowych o możliwie najniższej tzw. „pojemności buforowej”. Wartość ta wyrażana jest w mmol HCL/kg i dla większości komponentów jest bardzo wysoka – w porównaniu np. do mleka, które zakwasza się bardzo łatwo. I tak dla powszechnie stosowanych materiałów paszowych pojemność buforowa kształtuje się następująco: kreda – aż 20018, dlatego wskazane jest zastępowanie jej przez mrówczan wapnia – tylko 8692; śruta sojowa- 896, podczas gdy białko ziemniaka tylko- 500; fosforan 1-Ca – 4900, fosforan 2-Ca – 6893; jęczmień – 209 a kukurydza – 170. Wartość tę można jednak modyfikować (obniżać) poprzez odpowiedni dobór kwasów/soli w oparciu o ich właściwości zakwaszające.

Innym czynnikiem doboru kwasów/soli jest ich wpływ na rozwój patogennych mikroorganizmów zasiedlające środowisko układu pokarmowego. Zastosowanie odpowiednio dobranych zakwaszaczy konwencjonalnych wspomaga procesy trawienne (aktywacja enzymów żołądkowych przez obniżenie pH) oraz barierę dla bakterii patogennych jaką jest żołądek (redukcja pH). W dalszych częściach przewodu pokarmowego (jelita) najefektywniejsze oddziaływanie anty-mikrobiologiczne przeciw specyficznym patogenom wykazują chronione formy zakwaszaczy (np. kw. sorbowy, benzoesowy, fumarowy etc.). Forma chroniona gwarantuje szybkie i skuteczne pasażowanie przez żołądek, a następnie stopniowe uwalnianie z produktu składników aktywnych w odcinku jelitowym, co jest najistotniejsze dla efektywności działania.

Zastosowanie odpowiednich zakwaszaczy daje wymierne korzyści, przede wszystkim w postaci ograniczenia występowania biegunek i innych schorzeń, których przyczyną jest nieprawidłowa praca przewodu pokarmowego.