Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

A może motylkowe? Bez obaw z Ronozyme VP!

RONOZYME VP jest używany do poprawienia strawności pasz zawierających surowce z lokalnych upraw: groch, bobik i łubiny.

RONOZYME VP to kompleks enzymów rozkładających węglowodany, dobranych specjalnie do rozkładu włókna roślinnych surowców białkowych. Preparat składa się z wielu pektynaz i hemicelulaz, które powodują rozkład ścian komórkowych. RONOZYME VP działa w szerokim zakresie pH, dzięki czemu aktywność pektynazy i betaglukanazy obecnej w preparacie zostaje zachowana od żołądka do jelita cienkiego.

Dodanie do paszy RONOZYME VP powoduje:
• rozkład ścian komórkowych surowców roślinnych,
• uwolnienie składników pokarmowych,
• obniżenie lepkości treści przewodu pokarmowego,
• zwiększoną strawność białka,
• zwiększenie energii metabolicznej.

RONOZYME VP jest używany do poprawienia strawności pasz zawierających surowce z lokalnych upraw: groch, bobik i łubiny.

RONOZYME VP to kompleks enzymów rozkładających węglowodany, dobranych specjalnie do rozkładu włókna roślinnych surowców białkowych. Preparat składa się z wielu pektynaz i hemicelulaz, które powodują rozkład ścian komórkowych. RONOZYME VP działa w szerokim zakresie pH, dzięki czemu aktywność pektynazy i betaglukanazy obecnej w preparacie zostaje zachowana od żołądka do jelita cienkiego.

Dodanie do paszy RONOZYME VP powoduje:
• rozkład ścian komórkowych surowców roślinnych,
• uwolnienie składników pokarmowych,
• obniżenie lepkości treści przewodu pokarmowego,
• zwiększoną strawność białka,
• zwiększenie energii metabolicznej.