Produkcja pasz | BAS-POL

Premiksy, dodatki i surowce
do produkcji pasz

wiemy, że jakość pamięta się dłużej niż cenę...

Jesteśmy liderem rynku specjalistycznych produktów farmerskich stosowanych w żywieniu drobiu i trzody chlewnej. Gama oferowanych produktów farmerskich i premiksów jest ścisłym odzwierciedleniem najnowszych tendencji i kierunków w żywieniu zwierząt. Od samego początku działalności w zakresie wytwarzania i dystrybucji mieszanek paszowych uzupełniających i premiksów szczególną uwagę przywiązujemy do najwyższej jakości i bezpieczeństwa produktów. Opracowana w Firmie polityka jakości oraz system zarządzania jakością oparty jest na wymaganiach standardu GMP+ B3 i potwierdzony certyfikatem.
gmp_pol_tc_p|Home

Aktualności

  • All Post
  • Aktualności