Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej.

 

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy sklep internetowy superferma.pl . Jest to następny krok w kierunku doskonalenia kontaktów z naszymi Klientami - obecnymi i przyszłymi. Zapraszamy Państwa do wizyty w naszym sklepie superferma.pl !

Firma BAS-POL powstała w 2007 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na kompleksową obsługę ferm wielkotowarowych w zakresie żywienia zwierząt. Obecnie jesteśmy liderem rynku specjalistycznych produktów farmerskich stosowanych w żywieniu drobiu i trzody chlewnej. Od samego początku działalności w zakresie wytwarzania i dystrybucji mieszanek paszowych uzupełniających i premiksów szczególną uwagę przywiązujemy do najwyższej jakości i bezpieczeństwa produktów. Opracowana w Firmie polityka jakości oraz systemy zarządzania jakością są priorytetowymi regulacjami respektowanymi na każdym etapie wytwarzania, składowania, transportu i wdrażania produktów.
Gama oferowanych produktów farmerskich i premiksów jest ścisłym odzwierciedleniem najnowszych tendencji i kierunków w żywieniu zwierząt. W procesie tworzenia receptur oraz wytwarzania produktów zawsze stosujemy w naszej Firmie dewizę:

Aby sprostać dynamicznie rosnącym oczekiwaniom rynku wciąż doskonalimy się w szerokim i fachowym doradztwie zootechnicznym. Obejmuje ono następujące obszary:

  • konsultacje dla klientów w zakresie żywienia i optymalizacji pasz/dawek pokarmowych,
  • oceny bazy materiałów paszowych,
  • profesjonalne analizy systemów żywienia stosowanych u klientów itp.

Oferowane przez nas produkty farmerskie są wynikiem kompilacji dwóch składowych. Z jednej strony jest to głęboka wiedza zootechniczna oraz doświadczenie zdobyte w czasie wieloletniej pracy w terenie pozwalające na dokładne rozpoznanie zapotrzebowania zwierząt na składniki pokarmowe. Z drugiej strony to znajomośd najefektywniejszych form pokrycia tego zapotrzebowania zdobyta w wyniku ciągłego doskonalenia na licznych szkoleniach i konferencjach.
Konstruując receptury bilansowe mieszanek uzupełniających i premiksów zawsze bierzemy pod uwagę:

  • specyfikę zmienności indywidualnej dla potrzeb pokarmowych,
  • stopień wyrównania/zróżnicowania zwierząt w stadzie,
  • czynniki fizjologiczne,
  • kondycje i status zdrowotny.

Jednocześnie opracowując recepturę technologiczną ww. produktów obejmującą dobór źródeł składników pokarmowych i funkcyjnych (metabolicznych) kierujemy się zasadą, iż użyte nośniki, komponenty, dodatki i materiały paszowe muszą być najwyższej jakości, w pełni powtarzalne, wysoce dostępne w procesach fizjologicznych w organizmie, a jednocześnie trwałe w procesach technologicznych produkcji, bezpieczne i innowacyjne.
Współpracujemy z firmami dla których ciągły rozwój, badania i wdrażanie innowacyjnych produktów jest działaniem priorytetowym. Stąd stale wzbogacamy naszą ofertę o najnowsze produkty z szerokiej gamy dodatków paszowych, takich jak m.in.: enzymy – HiPhosR, algi – DHA Gold®, probiotyki - Cylactin®, innowacyjne źródła metioniny - MHA®, DL-metionina, mikroelementy – chelaty aminokwasowe Mintrex®, nie antybiotykowe stymulatory wzrostu – Formi, biostymulatory - Crina®,  Acidomatrix™DS, witaminy - HyD® i wiele innych.
Chcemy być postrzegani jako partnerzy godni zaufania, z którymi Państwa działalność w zakresie produkcji zwierzęcej przynosi jak najwyższe efekty i zyski.

 

Specjaliści w żywieniu zwierząt:

Nasi Partnerzy: